Blijf in je wijk met Buurtwonen

Een leuke rijwoning in een gezellige buurt. Bij Slimmer Kopen® Buurtwonen gaat het om kleinere rijtjeswoningen met twee of drie slaapkamers en een tuin. De inhoud varieert veelal tussen de 250 en 350 m3. De woningen liggen in de typische volksbuurten van Eindhoven. De geschatte marktwaarde van deze woningen ligt doorgaans tussen € 195.000 en € 247.500.

Korting

  • De korting op de marktwaarde is afhankelijk van jouw inkomen (op basis van de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst) en de marktwaarde van de woning. In de tabel in deel I van dit boekje kun je opzoeken voor welk kortingspercentage je in aanmerking komt.

Waardedeling

  • Bij Starterswonen geldt een waardedeling van 1:1,5. Dat betekent dat bij bijvoorbeeld 30% korting 45% van de waardeontwikkeling aan Trudo toekomt en 55% aan je als koper. Voor kortingspercentages boven de 33% is de waardedeling 50%-50% tussen koper en Trudo. De verkregen korting komt altijd volledig terug naar Trudo.

Eisen onderhoud

  • Bij Buurtwonen kan vanaf de verkoop elke vijf jaar een inspectierapport van het casco worden opgemaakt. Dit rapport informeert je over de kwaliteit van de woning. De inspectiekosten zijn voor jou rekening.
  • Om fors achterstallig onderhoud te voorkomen, ben je verplicht om gebreken op het gebied van constructieve, brand- of gebruiksveiligheid op te lossen. Voor het oplossen van deze gebreken geldt altijd een redelijke termijn. In principe is dat een periode van 3 jaar, zodat het onderhoud kan worden ingepast in jouw (financiële) planning.

Rekenvoorbeeld waardestijging

Marktwaarde bij aankoop 250.000,-
Korting bij aankoop 33.0% (*) 82.500,-
Koopprijs k.k. 167.500,-
Marktwaarde bij verkoop na 5 jaar 275.000,-
Deling waardevermeerdering (50,5% van € 25.000) 12.625,-
Je ontvangt (€ 167.500 + € 12.625) 180.125,-

Rekenvoorbeeld waardedaling

Marktwaarde bij aankoop 250.000,-
Korting bij aankoop 33.0% (*) 82.500,-
Koopprijs k.k. 167.500,-
Marktwaarde bij verkoop na 5 jaar 225.000,-
Deling waardevermindering (50,5% van € 25.000) -/- 12.625,-
Je ontvangt (€ 167.500 -/- € 12.625) 154.875,-

(*) Zowel de hoogte van de korting als het aandeel in de waardeontwikkeling verschillen per Slimmer Kopen® woning.