Blijf in je wijk met Buurtwonen

Een leuke rijwoning in een gezellige buurt. Bij Slimmer Kopen® Buurtwonen gaat het om kleinere rijtjeswoningen met twee of drie slaapkamers en een tuin. De inhoud varieert veelal tussen de 250 en 350 m3. De woningen liggen in de typische volksbuurten van Eindhoven. De geschatte koopprijzen (inclusief maximale korting van 30%) liggen meestal tussen € 70.000 en € 105.000 k.k. 

Korting

  • Bij Buurtwonen geldt een korting van maximaal 25%. Lagere inkomens komen voor een korting van 30% in aanmerking.
  • Als grens voor het gezamenlijke inkomen waarbij u als koper in aanmerking komt voor een korting van 30%, wordt dezelfde inkomensgrens gebruikt als nu geldt voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Gehanteerd wordt de inkomensgrens waaronder -volgens het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV-) woningcorporaties ten minste 80% van de sociale huurwoningen moeten toewijzen. Informeer bij de hypotheekadviseurs van Trudo vb&t wat de actuele inkomensgrens is.

Waardedeling

  • Bij Buurtwonen geldt een waardedeling van 1:1½. Dat betekent dat bij 20% korting 30% van de waardeontwikkeling aan Trudo toekomt en 70% aan u als koper. De verkregen korting komt altijd volledig terug naar Trudo.

Eisen onderhoud

  • Bij Buurtwonen kan vanaf de verkoop elke vijf jaar een inspectierapport van het casco worden opgemaakt. Dit rapport informeert u over de kwaliteit van de woning. De inspectiekosten zijn voor uw rekening.
  • Om fors achterstallig onderhoud te voorkomen, bent u verplicht om gebreken op het gebied van constructieve, brand- of gebruiksveiligheid op te lossen. Voor het oplossen van deze gebreken geldt altijd een redelijke termijn. In principe is dat een periode van 3 jaar, zodat het onderhoud kan worden ingepast in uw (financiële) planning.

Rekenvoorbeeld waardestijging

Marktwaarde bij aankoop 140.000,-
Korting bij aankoop 30% 42.000,-
Koopprijs k.k. 98.000,-
Marktwaarde bij verkoop na 5 jaar 160.000,-
Deling waardevermeerdering (55% van € 20.000,-) 11.000,-
U ontvangt (€ 98.000,- + € 11.000,-) 109.000,-

Rekenvoorbeeld waardedaling

Marktwaarde bij aankoop 140.000,-
Korting bij aankoop 30% 42.000,-
Koopprijs k.k. 98.000,-
Marktwaarde bij verkoop na 5 jaar 120.000,-
Deling waardevermindering (55% van € 20.000,-) -/- 11.000,-
U ontvangt (€ 98.000,- -/- € 11.000,-) 87.000,-