Terugkoop

Een van de spelregels bij een Slimmer Kopen® -woning is dat u uw woning bij verkoop als eerste weer moet aanbieden aan Trudo. Hieronder treft u in een notendop een toelichting op het terugkoopproces

1. Met behulp van het ‘aanbiedingsformulier Slimmer Kopen’ biedt u de woning te koop aan Trudo. U kunt dit doen op het kantoor van Trudo vb&t Makelaars die door Trudo gemachtigd zijn het terugkoopproces af te wikkelen. U kunt telefonisch een afspraak maken bij Trudo vb&t Makelaars om het aanbiedingsformulier te ondertekenen.

Trudo koopt de woning in beginsel van u terug, behalve als we binnen 30 dagen schriftelijk mededelen hier van af te zien.

2. Trudo vb&t Makelaars geeft opdracht aan een onafhankelijk taxateur voor bepalen van de waarde van uw woning. De makelaar bezichtigt de woning en maakt afspraken over de staat waarin u de woning oplevert.

3. Trudo doet u een prijsaanbod.

4. Als u hebt ingestemd met de verkoopprijs, dan maken we gezamenlijk afspraken over het tekenen van de terugkoopovereenkomst en het tijdstip waarop de woning wordt geleverd. In eerste instantie wordt de datum voor levering op 6 maanden na het tekenen van de terugkoopovereenkomst gezet. Dit heeft te maken met het feit dat Trudo de woning in de meeste gevallen direct weer wil doorverkopen aan een volgende koper. We maken daarvoor gebruik van een zogenoemde ABC levering. Wanneer de volgende koper is gevonden en Trudo heeft met deze koper een koopovereenkomst gesloten, kan de definitieve leverdatum van u aan deze koper, gepland worden. Bij een ABC levering duurt een terugkoop minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden na het tekenen van de terugkoopovereenkomst.

5. Voor het geval u het niet eens mocht zijn met het prijsvoorstel van Trudo, voorziet het koopcontract in een geschillenregeling. Wanneer u daar gebruik van wilt maken, overlegt u Trudo een tegenvoorstel, gebaseerd op een taxatierapport van een gecertificeerd taxateur. De kosten voor dit rapport zijn voor uw rekening. Is de tegentaxatie voor Trudo niet acceptabel, dan benoemen de door u en Trudo ingeschakelde taxateur samen een derde taxateur die met zijn drieën een bindende uitspraak doen. De kosten voor deze laatste taxatie deelt u met Trudo.

6. Levering van woning aan Trudo of direct aan de volgende koper wanneer er sprake is van een ABC levering. De notaris controleert of de woning vrij is van hypotheek. Trudo vb&t Makelaars zal net voor de levering samen met u en, wanneer er sprake is van een ABC levering, met de volgende koper de woning inspecteren en de meterstanden noteren.

Let op:
De feiten en regels voor de in het verleden verkochte Slimmer Kopen®-woningen en die van Profijtwoningen en Profijtappartementen - een eerder geïntroduceerd 'kopen met korting' product van Trudo - wijken op een aantal onderdelen af van de feiten en regels met betrekking tot het actuele Slimmer Kopen®-contract. Bestaande koopcontracten blijven onveranderd van kracht. Raadpleeg daarom altijd het contract wat u in het verleden heeft afgesloten.