Terugkoop

Een van de spelregels bij een Slimmer Kopen® -woning is dat je jouw woning bij verkoop als eerste weer moet aanbieden aan Trudo. Hieronder tref je in een notendop een toelichting op het terugkoopproces.

1. Met behulp van het ‘aanbiedingsformulier Slimmer Kopen’ bied je de woning te koop aan Trudo aan. Je kan dit doen op het kantoor van Trudo vb&t Makelaars die door Trudo gemachtigd zijn het terugkoopproces af te wikkelen. Je kan telefonisch een afspraak maken bij Trudo vb&t Makelaars om het aanbiedingsformulier te ondertekenen.

Trudo koopt de woning in beginsel van je terug, behalve als we binnen 30 dagen schriftelijk mededelen hier van af te zien.

2. Trudo vb&t Makelaars geeft opdracht aan een onafhankelijk taxateur voor het bepalen van de waarde van de woning. De makelaar bezichtigt de woning en maakt afspraken over de staat waarin je de woning oplevert.

3. Trudo doet je een prijsaanbod.

4. Als je hebt ingestemd met de verkoopprijs, dan maken we gezamenlijk afspraken over het tekenen van de terugkoopovereenkomst en het tijdstip waarop de woning wordt geleverd.

In een enkel geval kopen we een woning terug via een zogenoemde ABC levering. In dat geval koopt Trudo de woning terug, maar verkopen we de woning ook direct weer door. Wanneer de volgende koper is gevonden en Trudo heeft met deze koper een koopovereenkomst gesloten, kan de definitieve leverdatum van jou aan deze koper, gepland worden. Bij een ABC levering duurt een terugkoop minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden na het tekenen van de terugkoopovereenkomst. Indien dit op jou terugkoop van toepassing is word je hierover uiteraard geinformeerd door de makelaar bij het opstarten van de terugkoop.

5. Voor het geval je het niet eens mocht zijn met het prijsvoorstel van Trudo, voorziet het koopcontract in een geschillenregeling. Wanneer je daar gebruik van wilt maken, overleg je Trudo een tegenvoorstel, gebaseerd op een taxatierapport van een gecertificeerd taxateur. De kosten voor dit rapport zijn voor jouw rekening. Is de tegentaxatie voor Trudo niet acceptabel, dan benoemen de door jou en Trudo ingeschakelde taxateur samen een derde taxateur die met zijn drieën een bindende uitspraak doen. De kosten voor deze laatste taxatie deel je met Trudo.

6. Levering van woning aan Trudo of direct aan de volgende koper wanneer er sprake is van een ABC levering. De notaris controleert of de woning vrij is van hypotheek. Trudo vb&t Makelaars zal net voor de levering samen met jou en, wanneer er sprake is van een ABC levering, met de volgende koper de woning inspecteren en de meterstanden noteren.

Let op:
De feiten en regels voor de in het verleden verkochte Slimmer Kopen®-woningen en die van Profijtwoningen en Profijtappartementen - een eerder geïntroduceerd 'kopen met korting' product van Trudo - wijken op een aantal onderdelen af van de feiten en regels met betrekking tot het actuele Slimmer Kopen®-contract. Bestaande koopcontracten blijven onveranderd van kracht. Raadpleeg daarom altijd het contract wat je in het verleden hebt afgesloten.