Het kopen van een woning

Bij de verdeling van de Slimmer Kopen® woningen gaat Trudo uit van uw wensen. U geeft zelf aan wat voor woning u zoekt en in welke wijk. U bent niet beperkt tot woningen die ‘toevallig’ vrijkomen, maar zoekt in ons totale koopwoningenbezit en schrijft gericht in voor de woning(en) van uw voorkeur.

Koopalert

Bent u geïnteresseerd in een Slimmer Kopen® woning, dan neemt u daarvoor één of meer Koopalerts. Vervolgens komt u in aanmerking voor vrijkomende woningen in de gekozen complexen. Komt er een woning vrij dat valt onder het Koopalert dan krijgt u, en andere zoekers die zich voor dit Koopalert hebben ingeschreven, een bericht. Vervolgens heeft u 48 uur de tijd om aan te geven of u mee wil doen in de loting en zal in beginsel het lot bepalen wie als eerste in aanmerking komt om de woning te kopen.

Op=op!

Loten onder de kandidaten die reageren op een Koopalert advertentie is het belangrijkste verdelingsprincipe bij Trudo. Mochten de eerste 5 kandidaten uit de lotingsuitslag de woning hebben geweigerd, dan houdt Trudo zich het recht voor om zelf te bepalen hoe we het verkoopproces vervolgen.

Verhuur

In beginsel bieden we leegkomende woningen in de aangewezen verkoopgebieden aan als Slimmer Kopen® -woning. Dat is echter geen zekerheid. Als sociale huisvester hebben we ook een taak voor klanten die het zonder onze speciale ondersteuning niet lukt om een huis te verkrijgen. Denk aan urgenten die om diverse redenen snel op zoek moeten naar een nieuwe woning. Of klanten die slechts kunnen wonen in combinatie met hulp, begeleiding of zorg vanuit het maatschappelijk middenveld. Ook voor al deze klanten blijven we ons hard maken. We houden ons het recht voor om leegkomende woningen hiervoor te bestemmen. Onze ervaring is dat dit in zeer beperkte mate gebeurt.