Wat is Slimmer Kopen

Woningen met het Slimmer Kopen® label - dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen zijn - worden met een fikse korting op de marktwaarde verkocht. Die korting is afhankelijk van de marktwaarde van de woning en jou inkomen. Trudo bepaalt op basis hiervan hoeveel de korting maximaal bedraagt, met een minimum van 10% oplopend tot 47%. Je kunt als koper kiezen voor een lager kortingspercentage korting dan het aangegeven maximum, met een minimum van 10% korting.

Een korting die je bij verhuizing altijd terugbetaalt aan Trudo, maar er wel voor zorgt dat je een lagere koopprijs hebt en dus over een lager bedrag rente en aflossing betaalt. De korting heeft in economische zin het karakter van een renteloze lening (een lening tegen een rentepercentage van 0%) en een aflossingsvrije lening die je te zijner tijd bij verkoop volledig (even daargelaten de waardedeling) moet aflossen aan Trudo.

Iedereen kan Slimmer Kopen®

Iedereen met een inkomen tot € 55.000 (zonder woning in eigendom) kan in aanmerking komen voor een Slimmer Kopen® woning. Natuurlijk moet je wel voldoende inkomen hebben om de benodigde hypotheek te kunnen afsluiten.

Slimmer Kopen(r) The Next Step

Op 1 september 2021 is Slimmer Kopen® The Next Step ingevoerd. Hierbij is een maximum inkomen (€ 55.000) geïntroduceerd voor de koop van Slimmer Kopen® woningen en is het aanbod uitgebreid met woningen met een marktwaarde tot € 500.000. Door het toepassen van een martkwaarde- en inkomensafhankelijke korting blijft de koopprijs (na korting) altijd onder de € 265.000. Lees hier meer over Slimmer Kopen The Next Step.

U bent volledig eigenaar

Géén addertjes onder het gras. Je bent gewoon volledig eigenaar, kunt de hypotheekrente aftrekken, bouwt vermogen op door waardevermeerdering van je woning, bent geheel vrij om je woning aan te passen … Niks aan de hand. Alleen gelden bij Slimmer Kopen® natuurlijk wel een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

De korting die wij verstrekken op de marktwaarde leidt tot een lagere koopsom. Het is geen korting die je voor eigen rekening en risico te gelde kunt maken door de woning vervolgens tegen de marktwaarde door te verkopen. Hiermee wijkt de korting bij Slimmer Kopen® af van wat je gewend bent bij de aanschaf van andere goederen. De Slimmer Kopen®-korting leidt tot een lagere aankoopsom en dus lagere woonlasten, maar moet bij verhuizen worden terugbetaald. Wil je in de toekomst uw woning verkopen, dan biedt je die eerst aan Trudo aan. Als Trudo gebruik maakt van haar voorkeursrecht, betaalt Trudo na een onafhankelijke taxatie je de oorspronkelijke koopprijs -de oorspronkelijk verkregen korting betaal je dus altijd terug- plus een deel van de waardevermeerdering. Welk deel? Dat hangt af van de korting waarvoor je bij de aankoop hebt gekozen. Hoe groter de korting, hoe groter het aandeel van de waardeontwikkeling dat je met Trudo moet delen. Mocht je woning in waarde zijn gedaald, dan deel je ook het verlies met Trudo. Een veilig idee. 

Waardevermeerdering

Maar wat gebeurt er dan met verbeteringen die je zelf aanbrengt? Verbeteringen aan de keuken, de badkamer, het sanitair, de verwarming? Energiebesparende maatregelen die leiden tot een verbetering van het zogenaamde energielabel. Of een uitbreiding, zoals een dakkapel of een serre? Van deze zes typen verbeteringen wordt de waarde van de verbetering eerst afgetrokken van de waardevermeerdering die je moet delen. Met andere woorden: de waardevermeerdering van de genoemde verbeteringen is volledig voor jou.

Verhuur

In beginsel bieden we leegkomende woningen in de aangewezen verkoopgebieden aan als Slimmer Kopen® -woning. Dat is echter geen zekerheid. Als sociale huisvester hebben we ook een taak voor klanten die het zonder onze speciale ondersteuning niet lukt om een huis te verkrijgen. Denk aan urgenten die om diverse redenen snel op zoek moeten naar een nieuwe woning. Of klanten die slechts kunnen wonen in combinatie met hulp, begeleiding of zorg vanuit het maatschappelijk middenveld. Ook voor al deze klanten blijven we ons hard maken. We houden ons het recht voor om leegkomende woningen hiervoor te bestemmen. Onze ervaring is dat dit in zeer beperkte mate gebeurt.