Wat is Slimmer Kopen

Woningen met het Slimmer Kopen® label - dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen zijn - worden met een fikse korting op de marktwaarde verkocht. Die korting is afhankelijk van het type woning. U bepaalt als koper zelf uw korting op de koopprijs. Trudo bepaalt alleen vooraf hoeveel de korting maximaal bedraagt. Bij Slimmer Kopen® Starterswonen en Buurtwonen kan dat oplopen tot maar liefst 30%. 

Een korting die u bij verhuizing altijd terugbetaalt aan Trudo, maar er wel voor zorgt dat u een lagere koopprijs heeft en dus over een lager bedrag rente en aflossing betaalt. De korting heeft in economische zin het karakter van een renteloze lening (een lening tegen een rentepercentage van 0%) en een aflossingsvrije lening die u te zijner tijd bij verkoop volledig (even daargelaten de waardedeling) moet aflossen aan Trudo.

Iedereen kan Slimmer Kopen®

Iedereen (zonder woning in eigendom) kan in aanmerking komen voor een Slimmer Kopen® woning; dat staat helemaal los van uw inkomen. Natuurlijk moet u wel voldoende inkomen hebben om de benodigde hypotheek te kunnen afsluiten.

Slimmer Kopen(r) The Next Step

Trudo introduceert in 2021 Slimmer Kopen® The Next Step.  Dat is Slimmer Kopen® zoals je het kent, maar dan in een prijsklasse die is gericht op mensen met een middeninkomen. Lees hier meer over Slimmer Kopen The Next Step.

U bent volledig eigenaar

Géén addertjes onder het gras. U bent gewoon volledig eigenaar, kunt de hypotheekrente aftrekken, bouwt vermogen op door waardevermeerdering van uw woning, bent geheel vrij om uw woning aan te passen … Niks aan de hand. Alleen gelden bij Slimmer Kopen® natuurlijk wel een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

De korting die wij verstrekken op de marktwaarde leidt tot een lagere koopsom. Het is geen korting die u voor eigen rekening en risico te gelde kunt maken door de woning vervolgens tegen de marktwaarde door te verkopen. Hiermee wijkt de korting bij Slimmer Kopen® af van wat u gewend bent bij de aanschaf van andere goederen. De Slimmer Kopen®-korting leidt tot een lagere aankoopsom en dus lagere woonlasten, maar moet bij verhuizen worden terugbetaald. Wilt u in de toekomst uw woning verkopen, dan biedt u die eerst aan Trudo aan. Als Trudo gebruik maakt van haar voorkeursrecht, betaalt Trudo na een onafhankelijke taxatie u de oorspronkelijke koopprijs -de oorspronkelijk verkregen korting betaalt u dus altijd terug- plus een deel van de waardevermeerdering. Welk deel? Dat hangt af van de korting waarvoor u bij de aankoop heeft gekozen. Hoe groter de korting, hoe groter het aandeel van de waardeontwikkeling dat u met Trudo moet delen. Mocht uw woning in waarde zijn gedaald, dan deelt u ook het verlies met Trudo. Een veilig idee. 

Waardevermeerdering

Maar wat gebeurt er dan met verbeteringen die u zelf aanbrengt? Verbeteringen aan de keuken, de badkamer, het sanitair, de verwarming? Energiebesparende maatregelen die leiden tot een verbetering van het zogenaamde energielabel. Of een uitbreiding, zoals een dakkapel of een serre? Van deze zes typen verbeteringen wordt de waarde van de verbetering eerst afgetrokken van de waardevermeerdering die u moet delen. Met andere woorden: de waardevermeerdering van de genoemde verbeteringen is volledig voor u.

Verhuur

In beginsel bieden we leegkomende woningen in de aangewezen verkoopgebieden aan als Slimmer Kopen® -woning. Dat is echter geen zekerheid. Als sociale huisvester hebben we ook een taak voor klanten die het zonder onze speciale ondersteuning niet lukt om een huis te verkrijgen. Denk aan urgenten die om diverse redenen snel op zoek moeten naar een nieuwe woning. Of klanten die slechts kunnen wonen in combinatie met hulp, begeleiding of zorg vanuit het maatschappelijk middenveld. Ook voor al deze klanten blijven we ons hard maken. We houden ons het recht voor om leegkomende woningen hiervoor te bestemmen. Onze ervaring is dat dit in zeer beperkte mate gebeurt.