Veelgestelde vragen

Inloggen
Hoe log ik in als nieuwe klant?

Heb je je nog niet eerder geregistreerd voor een of meerdere Koopalerts, dan kunt u zich registreren als woningzoekende. Dit kan via de knop Aanmelden rechtsboven in de balk. Binnen 3 werkdagen ontvang je per mail je inloggegevens.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt. Wat nu?

Onder de knop ‘Aanmelden’ op de website vind je een link met ‘Gegevens vergeten?’. Klik daarop en volg de instructies om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Je gebruikersnaam is je e-mailadres.

Koopalert
Wat is een koopalert?

Een koopalert is een service van Trudo die u tipt per email wanneer er een woning uit een door u gekozen koopalert geadverteerd wordt. Na het ontvangen van de email kunt u inloggen en komt u automatisch op de pagina Mijn advertenties. U heeft 48 uur de tijd om te reageren als de woning voldoet aan uw wensen. Als de reactietijd verlopen is loot u mee. Op dezelfde pagina Mijn advertenties kunt u de uitslag van de loting vinden. 

Zonder koopalert wordt u niet getipt, maar kunt u ook niet reageren op de woningen uit een koopalert. Zorg er daarom voor dat u alle koopalerts afsluit van woningen waarin u geïnteresseerd bent.

Ik heb me geregistreerd als woningzoekende en nu?

Nadat u het registratieformulier ingevuld en verzonden heeft, ontvangt u van ons binnen 3 werkdagen een mail met uw inloggegevens. Hiermee kunt u op de homepage inloggen.

Ga vervolgens naar Mijn koopalerts en klik op de button Neem een nieuw koopalert.

U komt nu in het overzicht van al onze koopalerts. Klik op een koopalert om meer informatie te zien. Heeft u interesse dan sluit u het koopalert af door op de button Neem een koopalert te klikken.

Hoe lang is mijn koopalert geldig? Kan ik mijn koopalert zelf verlengen?

Uw koopalert is een jaar geldig. U ziet op Mijn koopalerts tot wanneer u bent ingeschreven voor een koopalert. U krijgt 30 dagen voor de vervaldatum van een koopalert een e-mail van ons, om u eraan te herinneren uw koopalert(s) te verlengen. Heeft u na 30 dagen niet verlengd, dan ontvangt u een e-mail dat één of meer koopalerts zijn vervallen. U kunt deze altijd weer kosteloos toevoegen via uw persoonlijke pagina. Is uw laatste koopalert komen te vervallen, dan wordt u automatisch uitgeschreven omdat u dan geen actief woningzoekende meer bent. U kunt zich altijd opnieuw inschrijven. De inschrijfduur heeft geen invloed op uw kansen in de loting.

Zijn er kosten verbonden aan een koopalert?

Nee, het nemen van een koopalert is gratis.

Mijn persoonlijke gegevens zijn gewijzigd, wat moet ik doen?

Door in te loggen op Mijn Slimmer Kopen kunt u onder Mijn gegevens uw persoonlijke gegevens aanpassen. Dit geldt voor uw telefoonnummer(s) en emailadres. Uw naam, adres en geboortedatum kunnen niet aangepast worden. Indien u hier vragen over heeft kunt u een mail sturen naar verkoop@trudovbt.nl.

Kan ik mijn koopalerts wijzigen?

Ja, u kunt bestaande koopalerts verwijderen en nieuwe toevoegen. Op de pagina Mijn koopalerts klikt u op het kruisje van een koopalert om deze te verwijderen. Om nieuwe koopalerts toe te voegen klikt u op de button Neem een nieuw koopalert. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Ik wil graag een koopalert afsluiten, maar beschik niet over een e-mailadres, wat nu?

Om een koopalert af te sluiten heeft u een e-mailadres nodig. U kunt het e-mailadres van een familielid of een bekende opgeven en met hen afspreken of zij u informeren als de ‘tip’ binnenkomt. U dient wel uw eigen persoonlijke gegevens zoals naam en geboortedatum te gebruiken voor de registratie. Alleen de contactgegevens mogen van de andere persoon zijn.

Werkwijze
Waarom heeft Trudo de werkwijze van de verdeling van de woningen gewijzigd?

Bij de oude site deden alle ingeschrevenen voor een cluster woningen mee aan de loting. 
Het kwam vaak voor dat de makelaars de klanten belden die ingeloot waren, maar die op dat moment niet op zoek waren naar een woning, specifiek een woning op een bepaalde verdieping wilden of al een woning gevonden hadden maar zich nog niet hadden uitgeschreven. 
Bij het nieuwe systeem reageren alleen klanten die daadwerkelijk op dat moment een woning zoeken in dat cluster. 
Dit zorgt ervoor dat de snelheid erin blijft en dat er niet onnodig veel tijd wordt gestoken in klanten die op dat moment niet zijn geïnteresseerd. 
Dit zorgt er dus ook voor dat alleen geïnteresseerde klanten kans maken op de woning. 
Dezelfde service dus, maar nog beter!

Wanneer moet ik reageren op een advertentie?

Indien er een woning geadverteerd gaat worden uit het koopalert waarvoor u zich heeft ingeschreven, wordt u hierover via e-mail op de hoogte gesteld. De woning staat op dat moment op uw persoonlijke pagina Mijn advertenties. Voldoet de woning aan uw eisen dan heeft u 48 uur de tijd om te reageren.

Wat gebeurt er als ik heb gereageerd op een advertentie?

Wanneer de reactietijd is verlopen, wordt de woning verloot. U kunt dit volgen op Mijn advertenties. U kunt meteen zien welk nummer u in de loting bent geworden. De makelaars van Trudo vb&t nemen met de eerste 5 kandidaten, op volgorde, contact op.

U hoeft zelf niets te doen. Bij Mijn advertenties kunt u volgen wat de status is van de verkoop.  Wanneer de eerste 5 kandidaten de woning afwijzen dan bepaalt Trudo zelf op welke wijze de woning wordt verkocht. In de meeste gevallen wordt de woning aangeboden onder ‘Direct te koop Slimmer Kopen®’.  Ook dat wordt aangegeven bij Mijn advertenties. Er kan dan opnieuw gereageerd worden op de woning.

Wat gebeurt er als ik niet heb gereageerd op een advertentie?

Wanneer u niet heeft gereageerd op een advertentie, verschijnt er na afloop van de reactietijd bij de advertentie de button ‘U heeft niet gereageerd’. U maakt dan geen deel uit van de loting. Bent u alsnog geïnteresseerd in die woning, dan kunt u reageren op de woning als de eerste 5 kandidaten de woning niet willen en de woning op ‘Direct te koop Slimmer Kopen®’ verschijnt. Ook dat wordt aangegeven bij Mijn advertenties. Indien u niet geïnteresseerd bent in de woning, dan hoeft u verder niets te doen.

Loten
Ik ben als eerste ingeloot voor een woning, wat moet ik doen?

De makelaars van Trudo vb&t nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen om de woning te bezichtigen. U dient binnen 2 werkdagen bereikbaar te zijn per telefoon of e-mail. Bent u niet bereikbaar, dan vervalt het aanbod en komt de eerstvolgende kandidaat in aanmerking. 

Hoe gaat een loting in zijn werk?

Zodra de reactietijd bij een advertentie is gesloten, vindt de loting plaats. De loting geschiedt volledig geautomatiseerd door het systeem en kan niet door onze medewerkers beïnvloed worden. De uitslag vindt u bij MIJN ADVERTENTIES.

Hoeveel mensen loten er mee?

Alle woningzoekenden die hebben gereageerd op de advertentie loten mee. Dit verschilt per advertentie.

Word ik gebeld of sturen jullie een brief als ik ingeloot ben?

Trudo vb&t Makelaars nemen telefonisch contact met u op. Wanneer dat niet lukt, sturen zij u een email. Wanneer u niet bereikbaar bent, dan gaan de makelaars verder met de volgende kandidaat.

Hoe weet ik wanneer er geloot is?

Dit kunt u volgen op de website wanneer u bent ingelogd onder MIJN ADVERTENTIES.

Waar vind ik de uitslag van de loting?

De uitslag van de loting wordt gepubliceerd onder MIJN ADVERTENTIES.

Wat gebeurt er als ik de woning na een bezichtiging niet wil kopen?

Een bezichtiging verplicht u niet tot het kopen van een woning. Valt de woning tegen of bijvoorbeeld de buurt, dan bent u vrij om af te zien van de koop. De makelaars van Trudo vb&t gaan vervolgens de volgende kandidaat benaderen. 
Wij willen u wel adviseren om eens kennis te maken met de buurten waarvoor u een koopalert heeft afgesloten. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Het is wel zo prettig om vooraf te weten of de buurt bevalt. 

Verbouwen
Moet ik toestemming aanvragen bij Trudo om mijn woning te verbouwen?

Heeft u een Slimmer Kopen® woning gekocht, dan bent u gewoon voor de volle 100% eigenaar. U heeft dus alle vrijheid om de woning aan te passen aan uw wensen en u hoeft Trudo daar geen toestemming voor te vragen. 

Voor bepaalde wijzigingen, zoals uitbreiding met een aanbouw en het aanbrengen van een dakkapel, gelden de gewone regels en heeft u misschien een vergunning van de gemeente nodig. Heeft u een woning in een appartementencomplex, dan is misschien ook toestemming van de Vereniging van Eigenaren (VVE) nodig. In dat geval bent u immers samen met andere bewoners eigenaar van de gemeenschappelijke bouwdelen van het gebouw. 

Verbeteringen in uw woning, zoals een nieuwe keuken, badkamer of CV-installatie, zijn uiteraard bijna altijd toegestaan. Mits u tenminste geen (ingrijpende) wijzigingen aan de constructie aanbrengt. In het laatste geval bent u mogelijk toch bouwvergunningsplichtig.
Voor meer informatie over vergunningen kunt u kijken op de website van Gemeente Eindhoven: www.eindhoven.nl/inwonersplein of bellen naar 14 040

Moet ik toestemming aanvragen bij Trudo om de financiering voor de verbouwing af te sluiten?

Om de verbetering van uw woning te bekostigen, kunt u eventueel een hypothecaire lening afsluiten bij uw bank. Wij willen voorkomen dat uw hypothecaire schuld groter wordt dan het bedrag dat u bij verkoop kunt terugontvangen, let daarom goed op de hoogte van de financiering. Is er voor de verhoging van de bestaande hypotheek of het afsluiten van een nieuwe hypotheek een rangwisseling nodig waarbij Trudo een rang moet opschuiven? Dan is er altijd toestemming van Trudo nodig. Omdat het risico dat Trudo loopt groter wordt wanneer er een rangwisseling plaatsvindt, stellen wij daar voorwaarden. U kunt uw verzoek voor het verhogen van de hypotheek en voor een rangwisseling per mail indienen bij Trudo via slimmerkopen@trudo.nl.

Het is belangrijk dat u er rekening mee houdt dat niet iedere investering in uw woning ook automatisch tot eenzelfde waardevermeerdering leidt. U kunt bijvoorbeeld wel € 5.000,- investeren in een nieuwe keuken of badkamer, maar het is maar zeer de vraag of de taxateur deze waarde hieraan toekent.

Voor welke verbeteringen krijg ik als koper een vergoeding (die ik niet met Trudo hoef te delen)?

Natuurlijk hoeft u uw woning niet in de originele staat terug te brengen, wanneer u deze weer aan Trudo verkoopt. Wat uw woning meer waard is geworden door verbeteringen aan de keuken, badkamer, sanitair en verwarming en uitbreidingen in de vorm van bijvoorbeeld een aanbouw of dakkapel, is volledig voor u. De feiten en regels voor de in het verleden verkochte Profijtwoningen en Profijtappartementen – een eerder geïntroduceerd ‘kopen met korting’ product van Trudo – wijken op een aantal onderdelen af van de feiten en regels met betrekking tot Slimmer Kopen®. Bestaande koopcontracten en de hierin staande afspraken blijven onveranderd van kracht.

Voor Slimmer Kopen® contracten die na 1 januari 2012 zijn getekend geldt een zesde vergoeding van een verbetering. Wanneer u energiebesparende maatregelen aanbrengt die leiden tot een verbetering van het zogenaamde energielabel dan is de waardevermeerdering die de taxateur hieraan toekent ook voor u.

Trudo heeft besloten dat per 1 januari 2023 de waardevermeerdering als gevolg van energiebesparende maatregelen altijd volledig aan u toekomen, ook als er geen stap in het energielabel is gemaakt. Dit beleid geldt voor alle kopers, ook wanneer u een contract heeft van vóór 1 januari 2012 waar deze verbetering nog niet in stond. We doen dit om verduurzaming van woningen zoveel mogelijk te stimuleren. En omdat er energiebesparende maatregelen denkbaar zijn die niet direct leiden tot een stap in het energielabel.

De waardevermeerdering als gevolg van de verbeteringen die u heeft aangebracht, wordt als volgt vastgesteld. Toen u de woning aankocht, is in het taxatierapport de kwaliteit van de keuken, badkamer, sanitair en verwarming vastgesteld en beschreven hoe het casco eruit zag. Bij terugkoop wordt de woning opnieuw getaxeerd en vastgesteld wat de waarde nu is. Vervolgens bekijkt de taxateur wat de waarde zou zijn als u niets had geïnvesteerd in de genoemde verbeteringen. Het verschil is de meerwaarde door uw eigen verbeteringen. Dat deel komt u dus volledig toe.

Wat gebeurt er als ik in mijn Slimmer kopen®-woning ga investeren? Ben ik dan al mijn geld kwijt?

Nee, als bepaalde investeringen de waarde van de woning blijvend verhogen, komt dat bij verkoop geheel of gedeeltelijk aan u ten goede. Het gaat hierbij om uitbreidingen van het casco of verbeteringen aan douche, verwarming, sanitair, keuken en energiebesparende maatregelen.

U moet er wel rekening mee houden dat deze investeringen onderhevig zijn aan slijtage en veranderende modebeelden. Deze investeringen zullen als ze nog nieuw zijn wel meerwaarde leveren maar na een aantal jaren minder zijn. Uitgangspunt is altijd de waarde van de genoemde investeringen, niet de door u gemaakte kosten.

Kijk in uw koopcontract voor de daadwerkelijk met u gemaakte afspraken rondom terugkoop. De afspraken voor de in het verleden verkochte Profijtwoningen en Profijtappartementen wijken op onderdelen af van de Slimmer Kopen®-voorwaarden.

Ik wil wat veranderen aan mijn Slimmer kopen®-woning (bijvoorbeeld een aanbouw of dakkapel), mag dat?

Dat mag maar de wijzigingen moeten wel binnen het bestemmingsplan passen en u moet goedkeuring van de gemeente hebben. Interne verbeteringen aan niet constructieve delen (bijvoorbeeld de keuken of het sanitair) kunt u altijd zonder toestemming doorvoeren.

Voor meer informatie over vergunningen kunt u kijken op de website van Gemeente Eindhoven: www.eindhoven.nl/inwonersplein of bellen naar 14 040.

Woont u in een woning die onderdeel uitmaakt van een Verenging van Eigenaren (VvE)? Controleer dan altijd bij de VvE of u toestemming nodig heeft voor de veranderingen die u wilt aanbrengen.

Hypotheek
Kan ik voordat ik besluit een woning te kopen op hypotheekgesprek bij Trudo vb&t?

Ja, dat kan. Dit is zelfs aan te raden. Dan weet u precies in welke prijsklasse u kunt zoeken naar een woning en dat voorkomt teleurstellingen. U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken bij Trudo vb&t Makelaars.

Kan ik een hypotheek via Trudo vb&t afsluiten?

Ja, wanneer u van Trudo vb&t Makelaars een koopwoning aangeboden heeft gekregen, kunt u voor hypotheekadvies via Trudo vb&t Makelaars een afspraak maken met een hypotheekadviseur.

Bewonen
Waarom moet ik zelf in mijn Slimmer Kopen®-woning wonen?

Bij Slimmer Kopen® geldt als voorwaarde dat de eigenaar de woning zelf bewoont. De Slimmer Kopen® korting is immers bedoeld om mensen tegen een aantrekkelijke prijs te laten wonen en niet om onder extra gunstige voorwaarden een huurwoning te exploiteren.

Wat gebeurt er met de Slimmer Kopen®-woning als mijn partner en ik gaan scheiden?

In bepaalde gevallen kan worden afgeweken van de plicht om de woning zelf te bewonen. Bijvoorbeeld bij echtscheiding. Staat het koopcontract op naam van u en uw partner en één van u verlaat de woning, dan kan de ander het hoofdbewonerschap inclusief alle Slimmer Kopen®-verplichtingen overnemen.

Mag ik mijn Slimmer Kopen®-woning verhuren?

Het is niet toegestaan om uw Slimmer Kopen® woning te verhuren.

Mag ik mijn Slimmer Kopen®-woning tijdelijk verhuren?

Wanneer u voor uw werk tijdelijk op een andere plaats in binnen- of buitenland gaat wonen, mag u, onder bepaalde voorwaarden, wel uw woning tijdelijk verhuren. U regelt dit vóórdat u vertrekt en met toestemming van Trudo. U kunt uw verzoek richten aan Stichting Trudo, Postbus 360, 5600 AJ EINDHOVEN o.v.v. tijdelijke verhuur Slimmer Kopen®-woning of per mail aan slimmerkopen@trudo.nl.

Onderhoud
Voor eigen rekening

Toen u uw Slimmer Kopen® woning kocht, kocht u deze in de staat waarin deze zich toen bevond. Daar is de woning destijds op getaxeerd en werd de prijs ook op gebaseerd. De woning is nu uw eigendom en alle kosten voor onderhoud komen voor uw eigen rekening. Dat geldt eveneens voor de eventuele mankementen die werden geconstateerd in het bouwtechnische rapport bij aankoop. Mocht er sprake zijn van onderhoud dat Trudo nog voor haar rekening neemt, dan staat dat in uw koopcontract vermeld. 

Kan ik ‘meeliften’ wanneer Trudo werkzaamheden uitvoert aan woningen in mijn buurt?

U bent als eigenaar zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en u bepaalt dus zelf wie dat onderhoud uitvoert en wanneer. Als u wilt, kunt u eventueel ‘meeliften’ wanneer Trudo in uw complex bijvoorbeeld huurwoningen gaat schilderen of de woningen gaat isoleren. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan dient u daar zelf het initiatief toe te nemen en hiertoe met de aannemer afspraken te maken.

Waarom heeft een Buurtwoning een inspectieovereenkomst?

Voor Slimmer Kopen® Buurtwonen kunnen specifieke onderhoudseisen gelden. Bezit u een woning van het type Buurtwonen en heeft u in 2014 of daarvoor uw woning gekocht, dan heeft u bij de koop ook een inspectieovereenkomst gesloten. Elke vijf jaar kan er dan een inspectierapport van het casco van uw woning worden opgemaakt. Dit rapport informeert u over de kwaliteit van uw woning. De inspectiekosten zijn voor uw rekening.

Om fors achterstallig onderhoud te voorkomen, bent u verplicht -indien er tot een inspectie is besloten- om de in het inspectierapport geconstateerde gebreken op het gebied van constructieve, brand- en gebruiksveiligheid op te lossen. Dit moet gebeuren binnen een redelijke termijn van drie jaar. Op die manier kunt u het onderhoud inpassen in uw (financiële) planning.

Sinds 2014 geeft Trudo geen navolging meer aan deze verplichting.

Welke zaken aan het appartementencomplex waar ik woon worden er onderhouden door de VVE?

Heeft u een Slimmer Kopen® woning in een appartementencomplex, dan is het onderhoud voor een deel geregeld via de VVE. Het onderhoud van de gemeenschappelijke bouwdelen van het complex wordt in dat geval bekostigd vanuit uw maandelijkse bijdrage aan de VVE. Het onderhoud in uw appartement komt uiteraard voor uw eigen rekening.

Hoe zit het met het glasfonds, de rioolverzekering en CV-Service als ik als huurder een eengezinswoning (marktconform of Slimmer Kopen®) koop?

Deze diensten, die u als huurder bij ons had lopen, worden stopgezet zodra u uw woning gekocht heeft. Een glasverzekering zult u zelf moeten regelen, bijvoorbeeld bij de opstalverzekering die u voor uw nieuwe woning nodig zult hebben. Voor uw CV kunt u zelf een onderhoudscontract afsluiten met een installateur naar keuze. Indien u kiest voor Van den Hoff dan heeft Trudo een aantrekkelijke deal afgesproken. Ook met Taurus Riooltechniek heeft Trudo een aantrekkelijke afspraak gemaakt voor een riool ontstoppingsregeling. Wilt u hiervan gebruik maken, dan dient u dat zelf met hen te regelen.

Moet ik me houden aan keuze schilderwerk, binnen en buiten?

Bij een koopwoning, en daartoe behoort ook een Slimmer Kopen®-woning, komt het onderhoud aan uw woning geheel voor eigen rekening en risico. Hier valt ook de kleurstelling van het schilderwerk aan binnen– en buitenzijde onder.

Dit is anders wanneer u een appartement koopt, en dat geldt voor alle eigenaren van een appartement! U wordt dan automatisch lid van de Verenging van Eigenaren.

Voor de buitenkant van de woning beslist de Vereniging van Eigenaren bij meerderheid van stemmen over veranderingen in de kleurstelling van het schilderwerk. Voor de binnenkant van de buitenkozijnen wordt de kleurstelling (of het kleurenpallet) ook door de Vereniging van Eigenaren vastgesteld. Neemt u daarvoor dus contact op met uw VVE-manager.

Bij wie kan ik terecht met onderhoudsklachten aan mijn nieuwe woning?

Onderhoudsklachten aan de privé gedeelten van uw appartement en het onderhoud aan een eengezinswoning is altijd voor rekening en risico van de eigenaar. U dient de klachten dus zelf op te lossen.

Voor onderhoudsklachten die betrekking hebben op de gemeenschappelijk delen van het appartementencomplex waarin u woont, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke VVE-manager.

Indien u meent dat er sprake is van een verborgen gebrek waarvoor Trudo aansprakelijk is, kunt u contact opnemen met Trudo vb&t Makelaars .

Knapt Trudo de woning op voordat deze wordt verkocht?

Nee, de woningen die verkocht worden, zijn niet van tevoren opgeknapt. U koopt de woning in de staat zoals deze zich bevindt ten tijde van de aankoop. 

Als koper van een bestaande grondgebonden Slimmer Kopen®-woning ontvangt u een bouwkundig keuringsrapport. Dit geeft u een goed beeld van de technische staat van de woning. Koopt u een Slimmer Kopen®-appartement, dan krijgt u een exemplaar van de meerjaren onderhoudsbegroting van de Vereniging van Eigenaren. Op deze wijze kunt u zich op de hoogte stellen van de kwaliteit van het totale gebouw. 

Slimmer Kopen® Buurtwonen
Wie betaalt het vijfjaarlijkse inspectierapport?

Voor alle duidelijkheid. De vijfjaarlijkse inspectie geldt alleen bij Slimmer Kopen® Buurtwonen. Bovendien is het geen zekerheid dat deze wordt uitgevoerd, Trudo heeft de bevoegdheid een dergelijke inspectie te laten uitvoeren. Sinds 2014 geeft Trudo geen navolging meer aan deze verplichting.

De kosten van het vijfjaarlijkse inspectierapport zijn voor rekening van de bewoner. U mag als koper ook zelf een bouwkundige keurder inschakelen die voldoet aan de huidige normen. De ervaring leert dat bijna alle kopers gebruik maken van de bouwkundige keurder via Trudo omdat deze kostentechnisch voordeliger is.

Is er een onderhoudsverplichting en zo ja, wordt het ten laste van de kopers komende onderhoud verricht via een onderhoudsfonds of anderszins?

De koper is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en bepaalt dus ook zelf wie het uitvoert en wanneer het onderhoud plaatsvindt.

Bij Slimmer Kopen® Buurtwonen kan daarnaast vanaf de verkoop elke vijf jaar een inspectierapport van het casco worden opgemaakt. Het is geen zekerheid dat een dergelijke inspectie wordt uitgevoerd, Trudo heeft de bevoegdheid deze te laten uitvoeren. Dit rapport informeert u over de kwaliteit van de woning. De inspectiekosten zijn voor uw rekening. Om fors achterstallig onderhoud te voorkomen, bent u bij Slimmer Kopen® Buurtwonen verplicht om gebreken die uit deze inspectie naar voren komen op het gebied van constructieve, brand- of gebruiksveiligheid op te lossen. Voor het oplossen van deze gebreken geldt altijd een redelijke termijn. In principe is dat een periode van 3 jaar, zodat het onderhoud kan worden ingepast in uw (financiële) planning.

Sinds 2014 geeft Trudo geen navolging meer aan deze verplichting.

Wat gebeurt er als de onderhoudsgebreken aan de Slimmer Kopen® Buurtwoning niet worden hersteld?

Als de onderhoudsgebreken, zoals beschreven in het inspectierapport, niet worden hersteld, biedt het Slimmer Kopen® Buurtwonen-koopcontract de mogelijkheid dat Trudo de werkzaamheden voor rekening van de koper laat verrichten, waarbij de koper naast de daarmee gemoeide kosten tevens een boete aan Trudo verschuldigd is. Dit pas nadat u ruimschoots in staat bent gesteld de gebreken zelf te verhelpen.

Wanneer wordt het onderhoud aan mijn Slimmer Kopen® Buurtwoning geïnspecteerd?

Binnen vijf jaar na ondertekening van de inspectieovereenkomst kan de eerste inspectie plaatsvinden en daarna vervolgens weer iedere vijf jaar. Trudo neemt desgewenst hiertoe het initiatief. U ontvangt vanzelf een brief als het zover is.

Waarom moet er iemand thuis zijn tijdens de inspectie aan mijn Slimmer Kopen® Buurtwoning?

Het gaat bij de inspectie weliswaar om de buitenkant van uw woning maar om de staat van bijvoorbeeld het dak goed te kunnen beoordelen zal de inspecteur toch uw woning in moeten. Daarom is het van belang dat er iemand thuis is die de deur voor hem open kan doen en eventuele vragen kan beantwoorden.

Wat gebeurt er als ik het onderhoud aan mijn Slimmer Kopen® Buurtwoning verwaarloos?

Als wij bij een eventuele inspectie constateren dat de onderhoudsstaat van uw woning ernstig te wensen overlaat, zullen wij stappen ondernemen. Conform het koopcontract bent u verplicht om gebreken aan het casco op het gebied van constructieve-, brand- of gebruiksveiligheid te verhelpen.

Daarom zal aan de hand van het bouwkundig rapport worden vastgesteld welke minimale onderhoudsklussen u verplicht bent voor eigen rekening uit te voeren en binnen welke termijn. Is het onderhoud aan het eind van deze termijn nog niet (goed) afgerond dan kunnen wij het onderhoud voor uw rekening door een aannemer laten uitvoeren.

Voor alle duidelijkheid. De vijfjaarlijkse inspectie geldt alleen bij Slimmer Kopen® Buurtwonen. Bovendien is het geen zekerheid dat deze wordt uitgevoerd, Trudo heeft de bevoegdheid een dergelijke inspectie te laten uitvoeren. Sinds 2014 geeft Trudo geen navolging meer aan deze verplichting.

Waarom moet ik betalen voor de verplichte inspecties aan mijn Slimmer Kopen® Buurtwoning?

U moet de inspecties zelf betalen omdat dat bij het tekenen van het koopcontract zo met u is afgesproken. Het gaat tenslotte om úw eigen woning. De voorwaarden zijn opgenomen in de inspectieovereenkomst. Deze maakt onderdeel uit van de koopovereenkomst van Slimmer Kopen® Buurtwonen.

Als Trudo gebruik maakt van haar bevoegdheid tot het laten uitvoeren van een inspectie, heeft u de keuze om de inspectie uit te laten voeren door een bouwkundige keurder via Trudo of een bouwkundige keurder naar keuze. De ervaring leert dat bijna alle kopers gebruik maken van de bouwkundige keurder via Trudo omdat deze kostentechnisch voordeliger is.

Terugkoop Slimmer Kopen® -woning
Aan wie moet ik mijn woning terugverkopen?

Als volledig eigenaar mag u uw Slimmer Kopen® woning natuurlijk verkopen op ieder moment dat u dat wilt. U bent echter wel verplicht om de woning aan Trudo aan te bieden, via een Slimmer Kopen® aanbiedingsformulier. Trudo koopt de woning van u terug, tenzij Trudo binnen de termijn die daarvoor is bepaald in uw koopcontract laat weten van de terugkoop af te zien. Ook als Trudo afziet van haar terugkooprecht en u de woning aan een ander verkoopt, dan betaalt u de eerder verkregen korting terug èn wordt het aandeel van Trudo in de waardeontwikkeling met u verrekend.

Koopt Trudo de woning terug, dan doen wij u binnen 30 dagen een prijsaanbod, gebaseerd op de actuele marktwaarde van de woning. Die marktwaarde wordt vastgesteld door een onafhankelijke, gecertificeerde taxateur. De kosten voor de taxatie zijn – evenals de kosten voor de notaris – voor rekening van Trudo.

In een enkel geval zal Trudo na het tekenen van de terugkoopovereenkomst met u, direct op zoek gaan naar een nieuwe koper voor uw woning. We maken daarvoor gebruik van een zogenoemde ABC levering. U verkoopt de woning daarbij wel terug aan Trudo, maar u levert de woning direct aan de nieuwe koper. Meer hierover leest u onder het onderwerp ‘ABC levering’

Hoe komt het prijsaanbod dat Trudo doet tot stand?

Het prijsaanbod van Trudo bestaat uit de prijs die u bij aankoop betaalde, plus het overeengekomen deel van de waardeontwikkeling tussen het moment van aankoop en verkoop. Wat dat overeengekomen deel is, staat in uw koopcontract. 

Mocht u het niet eens zijn met het prijsvoorstel van Trudo, dan kunt u gebruikmaken van een geschillenregeling. U doet ons dan een tegenvoorstel voor de hoogte van de waardeontwikkeling, gebaseerd op een taxatierapport van een gecertificeerd taxateur. De wijze van verdeling staat niet ter discussie. De kosten voor die taxatie zijn voor uw rekening. 

Is de tegentaxatie voor Trudo niet acceptabel, dan benoemen de taxateurs die u en wij hebben ingeschakeld een derde taxateur. Samen doen ze dan een bindende uitspraak. De kosten voor deze laatste taxatie deelt u met Trudo. 

Binnen welke termijn kan de overdracht van de terugverkoop plaatsvinden?

Voor een terugkoop aan Trudo geldt dat de overdracht van de terugkoop meestal binnen twee maanden kan plaatsvinden.

Voor een ABC-levering geldt een andere termijn. Wanneer u de terugkoopovereenkomst heeft getekend, zal de terugkoop nog minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden in beslag nemen. Meer hierover leest u onder het onderwerp ‘ABC levering’.

Hoe dien ik mijn Slimmer Kopen®-woning op te leveren aan Trudo?

Op het moment van de sleuteloverdracht dient u uw woning leeg en schoon op te leveren.

Verbeteringen die u in uw woning heeft aangebracht mogen uiteraard gewoon blijven zitten. De waardevermeerdering zoals door de taxateur vastgesteld als gevolg van verbeteringen aan keuken, badkamer, sanitair, energiebesparende maatregelen en eventuele uitbreidingen is volledig voor u.

Tot welk moment kan ik afzien van de terugverkoop van mijn Slimmer Kopen®-woning aan Trudo?

Heeft u spijt van uw beslissing om te verkopen? Zolang de akte nog niet is gepasseerd en Trudo nog geen bindende afspraken met een volgende koper heeft gemaakt, kunt u ons per aangetekende brief laten weten dat u van de verkoop af wilt zien. Eventuele kosten die reeds zijn gemaakt, zijn dan wel voor uw rekening. 

Mag ik mijn Slimmer Kopen® -woning verkopen aan mijn kinderen?

Slimmer Kopen® is een product waarmee Trudo blijvend wil voorzien in betaalbare huisvesting. We maken dan ook geen afspraken die ertoe zouden kunnen leiden dat de woning niet meer in de vrije verkoop komt. Daarom is het niet toegestaan om uw woning te verkopen aan uw kinderen of een andere partij buiten Trudo. Evenmin kunnen wij u garanderen dat wij de woning die u ons te koop aanbiedt, vervolgens aan uw kinderen verkopen. De woning wordt gewoon weer aangeboden aan Slimme Kopers die zich hebben ingeschreven. 

Mag mijn uitwonende zoon/dochter het huurhuis waarin ik woon en wat te koop wordt aangeboden, kopen?

Trudo kan niet garanderen dat de woning die u huurt, zal worden verkocht aan uw kinderen. Slimmer Kopen® is een product om blijvend te kunnen voorzien in betaalbare huisvesting. Om die reden wil Trudo geen afspraken maken die er mogelijk toe leiden dat de Slimmer Kopen® woning niet in de vrije verkoop komt.

Als ik in een verzorgingshuis kom, kunnen mijn kinderen dan de Slimmer Kopen®-woning krijgen?

Trudo kan niet garanderen dat de woning die u huurt, zal worden verkocht aan uw kinderen. Slimmer Kopen® is een product om blijvend te kunnen voorzien in betaalbare huisvesting. Om die reden wil Trudo geen afspraken maken die er mogelijk toe leiden dat de Slimmer Kopen® woning niet in de vrije verkoop komt. 

Welke aanspraken kunnen erfgenamen maken op een Slimmer Kopen®-woning als de eigenaar daarvan overlijdt?

Erfgenamen erven de woning op grond van het erfrecht. Als de erfgenamen de woning willen verkopen, zullen ook zij die eerst moeten aanbieden aan Trudo. Als een van de erfgenamen in de woning wil gaan wonen dan zal hij de andere erfgenamen moeten ‘uitkopen’, zoals dat ook bij andere koopwoningen het geval is. Als die nieuwe bewoner de woning te zijner tijd wil verlaten zal ook hij weer eerst aan Trudo moeten aanbieden. 

Verhuur van een door u geërfde Slimmer Kopen® woning is niet toegestaan, voor alle Slimme Kopers geldt een zelfbewoningplicht. Kijk voor meer informatie in uw Slimmer Kopen®-koopovereenkomst.

Waarom is er een waardedeling bij de waardestijging van de woning?

Omdat Trudo bij aankoop van de woning een zeer grote korting geeft en dezelfde woning ook in de toekomst nog wil kunnen aanbieden voor een lage prijs. Op deze manier kunnen wij de doelgroep waarvoor deze woningen zijn bestemd, blijven bereiken. Bovendien neemt Trudo bij een waardevermindering een gelijk deel voor haar rekening. Wel zo eerlijk!

Welk deel van de waardeontwikkeling (vermindering óf vermeerdering) gaat naar Trudo?

Dat is afhankelijk van het met u gesloten contract. In de bepalingen treft u de overeengekomen waardedeling aan. Dit kan nooit meer zijn dan 50%. Klik hier voor meer informatie hierover. 

Overlast
Wat moet ik doen als ik illegale praktijken constateer in mijn straat/wijk?

Strafbare feiten dient u te melden bij de politie. Hennepteelt en drugshandel bijvoorbeeld. Wij verzoeken u om deze gevallen ook aan Trudo door te geven via 040-2538888. Via dit nummer kunt u ook onrechtmatig gebruik van de woning doorgeven, zoals illegale verhuur.

Waar kan ik met klachten terecht die zich bevinden in de openbare ruimte?

Klachten die betrekking hebben op de openbare ruimte, zoals kapotte straatverlichting en bestrating of rotzooi op straat, dient u te richten aan de gemeente Eindhoven. 

Diversen
Kan ik een brochure van een Slimmer Kopen® -woning opvragen?

Vanwege efficiency overwegingen worden er helaas geen brochures verstrekt van onze Slimmer Kopen® -woningen. 

Zonnepanelen
Op wat voor dak kunnen zonnepanelen worden aangebracht?

Zonnepanelen kunnen in principe op alle typen daken worden aangebracht. Als ze tussen het zuidoosten en zuidwesten gericht kunnen worden, leveren ze het meeste rendement op. Voor platte daken geldt een meerprijs omdat er dan een extra constructie moet worden gemaakt om de zonnepanelen in de juiste hoek te plaatsen.

Hebben zonnepanelen consequenties voor het energielabel van mijn woning?

Het energielabel geeft met klassen (A tot en met G) en kleuren (groen tot en met rood) aan hoe energie(on)zuinig uw woning is. Energielabel A (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig. Voor meer informatie: www.energielabel.nl.
Indien een woning over zonnepanelen beschikt, dan betekent het dat de jaarlijkse energiekosten lager zijn dan een reguliere woning en leidt dat tot een hoger energielabel.

Waarom zou ik kiezen voor zonne-energie?

De zon is een gratis energiebron. Door het daglicht dat op een zonnepaneel schijnt, wordt er elektriciteit opgewekt. Die elektriciteit wordt via een omvormer geschikt gemaakt voor gebruik in uw woning. Goed voor het milieu én goed voor uw portemonnee!

Waarom heb ik een omvormer nodig?

Zonnepanelen wekken gelijkstroom op, maar in woningen gebruiken we wisselstroom. Een omvormer zet die gelijkstroom om naar wisselstroom en pas dan kan de stroom het elektriciteitsnet in worden geleid.

Brengt de installatie veel rommel of overlast met zich mee?

Nee, de werkzaamheden vinden voornamelijk buiten uw woning plaats, op het dak. Alleen voor het plaatsen van de omvormer en slimme verbruiksmeter en het eventueel aanpassen van uw groepenkast moet de installateur binnen werken. De kabel die de stroom van de zonnepanelen naar de omvormer leidt, wordt door het dak gevoerd. Hiervoor wordt een gat geboord, dat uiteraard goed wordt afgedicht om lekkage te voorkomen. De omvormer wordt zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst, liefst op zolder.

Moet mijn dak opengemaakt worden voor de montage?

Nee, de montage gebeurt doorgaans bovenop de bestaande dakbedekking.

Hoe lang is de installateur bezig?

De installateur heeft aan één werkdag voldoende om het hele systeem te installeren.

Krijg ik belastingvoordeel als ik zonnepanelen aanschaf?

Ja. Vanaf 1 januari 2023 geldt dat er geen btw betaald hoeft te worden voor zonnepanelen op woningen.

Moet ik mijn zonnepanelen ook onderhouden?

In de meeste gevallen niet. De panelen moeten natuurlijk schoon zijn om goed zonlicht op te kunnen vangen, maar omdat ze altijd schuin worden geplaatst (ook op een plat dak), spoelt vuil er bij een regenbui gewoon weer vanaf. Een jaarlijkse reiniging is alleen nodig als de panelen staan opgesteld in de buurt van een spoor, drukke snelwegen of onder de rook van zware industrie.

Hoe verreken ik mijn verbruik en opbrengst met het energiebedrijf?

Heeft u op een zonnige dag meer energie opgewekt dan verbruikt, dan wordt de extra energie teruggestuurd op het elektriciteitsnet. Uw verbruiksmeter loopt dan terug. Verbruikt u meer stroom dan u zelf kunt opwekken met de zonnepanelen, dan loopt de verbruiksmeter op, want dan neemt u gewone stroom af van uw energieleverancier. Het is verstandig om uw energieleverancier te informeren over de installatie van zonnepanelen.

Moet ik van energiemaatschappij veranderen om gebruik te kunnen maken van dit aanbod?

Nee, u hoeft niet van energiemaatschappij te veranderen als u dat niet wilt. Bij alle energiebedrijven kan de afgenomen stroom worden gecompenseerd door opgewekte zonnestroom.

Werken mijn elektrische apparaten wel goed op zonne-energie?

Ja, er is geen enkel verschil met gewone energie van het energiebedrijf. De opgewekte energie wordt namelijk via een omvormer geschikt gemaakt voor uw huishoudelijke apparatuur.

Zit ik zonder stroom als de zon niet schijnt?

Nee, ook als het bewolkt is, produceren uw panelen elektriciteit. ’s Avonds en ’s nachts verbruikt u ‘gewone' energie van uw energieleverancier, zoals u dat gewend bent. Heeft u op een zonnige dag meer energie opgewekt dan u verbruikt, dan wordt die extra energie teruggestuurd, het elektriciteitsnet op. Uw verbruiksmeter loopt dan terug. Aan het einde van het jaar zal uw energiebedrijf dat met u verrekenen (salderen).

Werken zonnepanelen wel in de winter?

Ja. Zonnepanelen werken niet alleen op fel zonlicht, maar ook op gewoon daglicht. Wolken houden maar een deel van het zonlicht tegen; anders zouden we op een bewolkte dag ook niets zien.

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?

Nee. Alleen voor panelen op monumenten of op woningen binnen een beschermd stadsgezicht is een vergunning nodig.

Is zonne-energie veilig?

Alle producten zijn gecertificeerd, ook op het gebied van veiligheid. Daarmee zijn zonnepanelen net zo veilig als elk ander huishoudelijk elektrisch apparaat.

Zijn zonnepanelen verzekerd voor schade of diefstal?

Niet automatisch. Daarvoor moet u ze laten opnemen in uw opstalverzekering.

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

De levensduur van zonnepanelen ligt momenteel op minimaal 25 jaar. Een systeem met zonnepanelen is onderhoudsarm. Een omvormer gaat zo’n 10 a 15 jaar mee.

Wat is het verschil tussen PV-panelen en zonnepanelen?

Geen verschil, er wordt precies hetzelfde mee bedoeld. PV staat voor Photo Voltaïsch en dat is het proces waarbij zonlicht door zonnecellen wordt omgezet in gelijkstroom.

Waar kan ik nog meer extra informatie vinden?

Op de landelijke infosite www.1miljoenzonnepanelen.nl vindt u alle belangrijke informatie.

Heb ik toestemming nodig van Trudo voordat ik zonnepanelen aanschaf?

Nee, dat is niet nodig. We raden u aan om de werkzaamheden door een professioneel bedrijf uit te laten voeren, zodat de werkzaamheden kwalitatief goed en veilig uitgevoerd worden. Bewaar ook alle informatie, garantiebewijzen etc. goed, zodat u dat bij een terugkoop aan Trudo kunt overleggen

Mag ik meedoen aan een zonnepanelenproject, waarbij ik de zonnepanelen lease of een lening afsluit?

Dat mag, maar houd wel rekening met de looptijd van zo’n lening of leasecontract. Als u wilt verhuizen en de woning te koop aanbiedt aan Trudo, dan moeten de leningen en leasecontracten afbetaald zijn. Trudo neemt geen lopende leningen of contracten over bij terugkoop.

Op welke manier worden de zonnepanelen meegenomen in de waardedeling bij terugkoop?

In het koopcontract zijn afspraken gemaakt over de waardedeling tussen u en Trudo bij een terugkoop. Een deel van de waardeontwikkeling blijft buiten de waardedeling en komt volledig aan u toe. Het gaat dan om de zogenaamde ‘kwaliteitsverbeteringen’. Daaronder valt ook de waardevermeerdering die ontstaat door energiebesparende maatregelen. Het isoleren van uw woning en het aanschaffen van zonnepanelen, mits kwalitatief goed en veilig, zijn hiervan een voorbeeld.

ABC levering
Wat is een ABC levering?

In de meeste gevallen zijn er bij de verkoop van een huis twee partijen betrokken: de verkoper en de koper. Bij een ABC levering is er nog een derde partij betrokken. Bij Slimmer Kopen® werkt dit als volgt:

A is de Slimme Koper die de woning terug wil verkopen aan Trudo
B is Trudo
C is de volgende koper, aan wie Trudo de woning doorverkoopt

A biedt de woning aan B te koop aan, zoals in het koopcontract omschreven staat. Wanneer B besluit om de woning terug te kopen, wordt er tussen A en B een terugkoopovereenkomst gesloten. Vanaf dat moment gaat B op zoek naar een volgende koper, C. Uiteraard vinden bezichtigingen, taxaties enzovoorts plaats in overleg met A. Bij het vinden van een koper sluiten B en C een koopovereenkomst. Er wordt een leverdatum afgesproken met A en C waarop de woning geleverd gaat worden. B speelt daarin geen rol meer, zij geeft dat recht door aan C. Daardoor wordt de woning door A notarieel geleverd aan C.

Wanneer kiest Trudo voor ABC levering?

In de meeste gevallen koopt Trudo de woning terug, zonder deze direct door te verkopen. U levert de woning dan aan Trudo.

In een enkel geval kan Trudo ervoor kiezen om toch voor ABC levering te gaan. Als dit op uw terugkoop van toepassing is, wordt u hierover vooraf aan de terugkoop uitgebreid geïnformeerd.

Koopt Trudo mijn woning nog wel terug?

In principe wel. We zeggen ‘in principe wel’, omdat er sprake is van een terugkooprecht en geen terugkoopplicht. Trudo heeft dus het recht om af te zien van terugkoop.

Moet de koper nu de overdrachtsbelasting betalen, in plaats van Trudo?

De overdrachtsbelasting wordt altijd betaald door de koper. Wanneer u de woning terug verkoopt en ook levert aan Trudo, betaalt Trudo de overdrachtsbelasting. Voor woningcorporaties geldt per 1 januari 2021 een tarief van 8% voor de overdrachtsbelasting.

Bij een ABC levering verkoopt Trudo de woning nog vóór de levering door aan een derde. Deze derde is dan de koper die de overdrachtsbelasting moet betalen. Natuurlijk betaalt deze niet het tarief dat voor Trudo geldt, maar het tarief dat voor de koper zelf geldt. Per 1 januari 2021 is dat 0% of 2%, afhankelijk van de situatie van de koper.

De terug verkoper en de koper ondervinden dus geen financieel nadeel van een ABC levering.

Als ik mijn woning terug verkoop via een ABC levering, krijg ik dan te maken met extra kosten?

Nee, u krijgt niet te maken met extra kosten. Houdt u er wel rekening mee dat een terugverkoop minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden duurt nadat u de terugkoopovereenkomst met Trudo heeft getekend.

Ik wil mijn woning terug verkopen, hoe ziet de medewerking aan een ABC levering er voor mij uit?

Wanneer Trudo uw woning via een ABC levering wil terugkopen, wordt u hierover geïnformeerd. U moet medewerking verlenen aan een ABC levering, dat is in het koopcontract met u afgesproken. Dit vragen wij dan van u:

Taxatie(s), bouwkundige keuring, inspecties en bezichtigingen vinden plaats terwijl u nog eigenaar bent van de woning, hieraan dient u uw medewerking te verlenen. Deze afspraken zullen tijdens kantooruren gepland worden, uiteraard in overleg met u.

De levering van de woning kan pas ingepland worden zodra er een nieuwe koper bekend is. Dit duurt minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden na het tekenen van de terugkoopovereenkomst, houdt daar dus rekening mee wanneer u de terugkoop opstart.

Een bijkomend voordeel: u kunt eventuele overnames aanbieden aan de nieuwe koper.