08 SEPTEMBER 2022

Wijziging kortingspercentages Slimmer Kopen®

De woningmarkt staat onveranderd onder druk. We zien dat de betaalbaarheid en bereikbaarheid van onze Slimmer Kopen® woningen daardoor ook verder onder druk komen te staan. Om die reden wijzigen we per 12 september 2022 de kortingspercentages.

Om de Slimmer Kopen® woningen aan te kunnen bieden aan de doelgroepen die hier het sterkst van afhankelijk zijn, hanteert Trudo een systeem waarbij de korting voor de koper van een woning afhankelijk is van het inkomen en de marktwaarde van de Slimmer Kopen® woning. De kortingen variëren nu van minimaal 10% tot maximaal 47%. Per 12 september verhogen we de kortingen. Het minimale kortingspercentage blijft 10%, het maximale kortingspercentage wordt 50%. In de kortingstabel op de website vind je het totale overzicht.

De maximale koopprijs van een Slimmer Kopen® woning, voor de inkomens tot maximaal € 55.000,  wordt vanaf 12 september € 240.000 omdat we er via de korting voor zorgen dat de koopprijs niet hoger wordt. Voor de inkomenscategorie € 55.001 t/m € 67.522 geldt een hogere maximale koopprijs. De prijs na korting voor deze inkomenscategorie bedraagt per 12 september maximaal € 325.000.

Hiermee zorgen we ervoor dat onze Slimmer Kopen® woningen bereikbaar en betaalbaar blijven voor onze doelgroepen.

De nieuwe kortingspercentages gaan gelden voor alle woningen die we vanaf 12 september adverteren. Voor woningen die vóór 12 september geadverteerd zijn, gelden de huidige kortingspercentages.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Stel je vraag per mail via slimmerkopen@trudo.nl, we helpen je graag verder.