Slimmer Kopen The Next Step

De woningmarkt staat onder druk. Op dit moment is het voor woningzoekenden met een bescheiden inkomen vaak lastig om een sociale huur- of sociale koopwoning te vinden. Dit wordt deels veroorzaakt doordat mensen met een middeninkomen vanuit een sociale huur- of koopwoning niet kunnen doorstromen. Er zijn voor hen nauwelijks betaalbare en bereikbare huur- en koopwoningen om een volgende stap te kunnen maken.

Om deze reden introduceert Trudo in 2021 Slimmer Kopen® The Next Step.  Dat is Slimmer Kopen® zoals je het kent, maar dan in een prijsklasse die is gericht op mensen met een middeninkomen.

 

Slimmer Kopen®: al 20 jaar een succes

Ruim 20 jaar geleden introduceerde Trudo het concept Slimmer kopen®. Sindsdien kregen al duizenden woningzoekenden met een bescheiden inkomen de kans om een woning met korting te kopen onder drie voorwaarden:

  • Er geldt een zelfbewoningsplicht. De koper mag geen andere woning in eigendom hebben, moet de woning zelf bewonen en mag deze niet verhuren.
  • Bij verkoop van de woning delen de koper en de woningcorporatie de meerwaarde (of eventueel het verlies).
  • Bij verkoop heeft de koper een aanbiedingsplicht aan Trudo. Deze kan de woning terugkopen en opnieuw met korting verkopen, of weer beschikbaar maken als sociale huurwoning. Daardoor blijft de woning beschikbaar voor mensen met een bescheiden inkomen.

De korting betaalt de koper bij verhuizing altijd terug aan Trudo, maar zorgt er wel voor dat de koper een lagere koopprijs heeft en dus over een lager bedrag rente en aflossing betaalt. De korting heeft in economische zin het karakter van een renteloze lening (een lening tegen een rentepercentage van 0%) en een aflossingsvrije lening die de koper te zijner tijd bij verkoop volledig (even daargelaten de waardedeling) moet aflossen aan Trudo.

 

Slimmer Kopen® The Next Step

We gaan uiteraard door met Slimmer Kopen® zoals je van ons gewend bent. Dus we blijven woningen met korting verkopen aan mensen met een bescheiden inkomen die tot de doelgroep van woningcorporaties behoren (met een inkomen tot ongeveer € 40.000). Deze groep mensen bedienen we met Slimmer Kopen®-woningen met een koopprijs (na aftrek van korting) tot ongeveer € 200.000.

Daarnaast zal Trudo Slimmer Kopen®-woningen verkopen die bereikbaar zijn voor mensen met een middeninkomen tussen de circa € 40.000 en € 60.000. Dat komt neer op een koopprijs (na aftrek van korting) tot ongeveer € 265.000. Slimmer Kopen® in het zogenaamde middensegment dus.

Deze verruiming van Slimmer Kopen® naar het middensegment noemen we Slimmer Kopen®: The Next Step. Gewoon Slimmer Kopen® dus, maar in een net iets hogere prijsklasse. Nieuw is dat we de komende jaren ook nieuwbouw woningen met Slimmer Kopen®: The Next step gaan verkopen, te beginnen met project de Veestraat in 2021.

 

Waarom Slimmer Kopen: The Next Step

De reden waarop Trudo zich met Slimmer Kopen®: The Next Step òòk expliciet op middeninkomens gaat richten is tweeledig. Ten eerste omdat we zien dat ook middeninkomens het lastig hebben om een passende en betaalbare woning te vinden in de huidige woningmarkt. En ten tweede omdat we hiermee doorstroming van middeninkomens uit sociale huur- en koopwoningen willen stimuleren, zodat deze weer kunnen worden verhuurd of verkocht aan mensen met een bescheiden inkomen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

 

Aankomende veranderingen

Om er voor te zorgen dat onze Slimmer Kopen®-woningen alleen verkopen aan mensen die zonder de korting geen woning zouden kunnen kopen, gaat Trudo in 2021 inkomensgrenzen introduceren. Daarnaast zullen we in de loop van 2021 stapsgewijs een systeem introduceren waarbij de korting die de koper krijgt afhankelijk is van zijn inkomen en taxatiewaarde van de Slimmer Kopen®-woning. Hiermee zorgen we dat onze Slimmer Kopen®-woningen bereikbaar blijven voor onze doelgroepen. Bij Slimmer Kopen®: The Next Step gaan we voorrang geven aan mensen die nu in een huur- of Slimmer Kopen®-woning van Trudo wonen.  Ook dit doen we om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen.

Binnenkort kun je op deze website meer informatie over de nieuwe kortingspercentages, inkomensgrenzen en voorrangsregels verwachten. 

 

Project Veestraat

Trudo bouwt op dit moment 15 nieuwbouwwoningen aan de Veestraat in Eindhoven. Ons eerste nieuwbouwproject met Slimmer Kopen®: The Next Step. De woningen zijn ruim en uiterst duurzaam, gelegen op een gewilde. Alle voorzieningen bevinden zich in de directe omgeving.

Deze woningen worden aangeboden met een Slimmer Kopen®-korting die kan oplopen tot wel €130.000,-. Een primeur op de woningmarkt, exclusief bedoeld voor huurders van Trudo en eigenaren van een Slimmer Kopen®-woning met een inkomen tot € 55.000. Alle huurders en Slimmer Kopers die in aanmerking komen om één van deze woningen te kopen, hebben hierover een brief ontvangen.

 

Supporting People

Trudo is een Eindhovense woningcorporatie die ‘het net effe anders’ doet. Met bijzondere projecten, vernieuwende producten en grensverleggende initiatieven doen we van ons spreken. Daarbij staat niet het vastgoed, maar de mensen die we huisvesten centraal.

 ‘Supporting People’ is onze missie; we ondersteunen mensen die vooruit willen in het leven en kijken daarbij breder dan alleen naar wonen. Zo maken wij het verschil voor ‘onze bewoners’ en voor de stad. Kijk voor meer informatie op www.trudo.nl