Slimmer Kopen The Next Step

De woningmarkt staat onder druk. Op dit moment is het voor woningzoekenden met een bescheiden inkomen vaak lastig om een sociale huur- of sociale koopwoning te vinden. Dit wordt deels veroorzaakt doordat mensen met een middeninkomen vanuit een sociale huur- of koopwoning niet kunnen doorstromen. Er zijn voor hen nauwelijks betaalbare en bereikbare huur- en koopwoningen om een volgende stap te kunnen maken.

Om deze reden introduceert Trudo in 2021 Slimmer Kopen® The Next Step.  Dat is Slimmer Kopen® zoals je het kent, maar dan met een aantal nieuwe spelregels om de lage en middeninkomens tot € 55.000 te kunnen bedienen.

Slimmer Kopen®: al 20 jaar een succes

Ruim 20 jaar geleden introduceerde Trudo het concept Slimmer kopen®. Sindsdien kregen al duizenden woningzoekenden met een bescheiden inkomen de kans om een woning met korting te kopen onder drie voorwaarden:

  • Er geldt een zelfbewoningsplicht. De koper mag geen andere woning in eigendom hebben, moet de woning zelf bewonen en mag deze niet verhuren.
  • Bij verkoop van de woning delen de koper en de woningcorporatie de meerwaarde (of eventueel het verlies).
  • Bij verkoop heeft de koper een aanbiedingsplicht aan Trudo. Deze kan de woning terugkopen en opnieuw met korting verkopen, of weer beschikbaar maken als sociale huurwoning. Daardoor blijft de woning beschikbaar voor mensen met een bescheiden inkomen.

De korting betaalt de koper bij verhuizing altijd terug aan Trudo, maar zorgt er wel voor dat de koper een lagere koopprijs heeft en dus over een lager bedrag rente en aflossing betaalt. De korting heeft in economische zin het karakter van een renteloze lening (een lening tegen een rentepercentage van 0%) en een aflossingsvrije lening die de koper te zijner tijd bij verkoop volledig (even daargelaten de waardedeling) moet aflossen aan Trudo.

Slimmer Kopen® The Next Step

We gaan uiteraard door met Slimmer Kopen® zoals je van ons gewend bent, maar vanaf 1 september 2021 zijn de voorwaarden om voor een Slimmer Kopen woning in aanmerking te komen aangescherpt.

Om ervoor te zorgen dat de Slimmer Kopen® woningen terecht komen bij de doelgroepen die dit het hardste nodig hebben geldt er vanaf 1 september 2021 een maximum inkomen van € 55.000 (€ 43.574 voor woningen met een marktwaarde tot € 220.000) om in aanmerking te komen voor een Slimmer Kopen® woning. Daarnaast wordt het aanbod uitgebreid met woningen met een marktwaarde tot € 500.000. Door het toepassen van inkomens- en marktwaardeafhankelijke kortingen blijft de koopprijs van deze woningen altijd onder de € 265.000, waardoor de woningen bereikbaar zijn voor inkomens tot € 55.000.

Daarnaast zal Trudo Slimmer Kopen®-woningen verkopen die bereikbaar zijn voor mensen met een middeninkomen tussen de circa € 40.000 en € 55.000. Dat komt neer op een koopprijs (na aftrek van korting) tot ongeveer € 265.000. Slimmer Kopen® in het zogenaamde middensegment dus.

Waarom Slimmer Kopen: The Next Step

De reden waarop Trudo zich met Slimmer Kopen®: The Next Step òòk expliciet op middeninkomens gaat richten is tweeledig. Ten eerste omdat we zien dat ook middeninkomens het lastig hebben om een passende en betaalbare woning te vinden in de huidige woningmarkt. En ten tweede omdat we hiermee doorstroming van middeninkomens uit sociale huur- en koopwoningen willen stimuleren, zodat deze weer kunnen worden verhuurd of verkocht aan mensen met een bescheiden inkomen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Supporting People

Trudo is een Eindhovense woningcorporatie die ‘het net effe anders’ doet. Met bijzondere projecten, vernieuwende producten en grensverleggende initiatieven doen we van ons spreken. Daarbij staat niet het vastgoed, maar de mensen die we huisvesten centraal.

 ‘Supporting People’ is onze missie; we ondersteunen mensen die vooruit willen in het leven en kijken daarbij breder dan alleen naar wonen. Zo maken wij het verschil voor ‘onze bewoners’ en voor de stad. Kijk voor meer informatie op www.trudo.nl