Woonlasten

De vergelijking van Slimmer Kopen®  en (normale) koop en huur. Een reële vergelijking moet uitgaan van uw persoonlijke financiële situatie en uw wensen. De hypotheekadviseurs van Trudo vb&t staan u daarover graag te woord. Maar om u toch enigszins inzicht te geven in de verschillen tussen Slimmer Kopen®, gewoon kopen en huren, vindt u hieronder een globale vergelijking.

Zeggenschap

Of u nu een Slimmer Kopen® woning of een gewone koopwoning koopt, u bent volledig eigenaar. U bent dus helemaal vrij om de woning naar uw smaak en wensen aan te passen. Indien u een appartement heeft gekocht dient u wel rekening te houden met de in de splitsingsakte vastgelegde afspraken. Als eigenaar kunt u ook zelf bepalen wat de hoogte van de woonlasten voor de komende jaren zal zijn. Want als u een hypotheek kiest, kunt u de rente voor een aantal jaren vast laten leggen. Ook kunt u kiezen voor een ‘aflossing’ van uw geleende hypotheekbedrag of een deel daarvan. Dat aflossen kan in allerlei vormen, zoals een premie bij een spaarhypotheek of een aflossing bij een annuïteitenhypotheek. Zo heeft u als eigenaar ook invloed op de opbouw van uw eigen vermogen.

Ontwikkeling maandlast

Zoals gezegd, als eigenaar legt u zelf vast wat uw maandlast de komende jaren zal zijn, voor een periode die u wenst. Bij huur is dat niet het geval. De huur van uw woning wordt jaarlijks per 1 juli aangepast.

In het volgende overzicht hebben we de ontwikkeling van de jaarlijkse huurlasten vergeleken met de netto-hypotheeklasten bij Slimmer Kopen® en gewoon kopen. De jaarlijkse eigenaarslasten – die zowel gelden bij Slimmer Kopen® als bij gewoon kopen – zijn niet meegenomen. Onder het kopje ‘Vergelijking woonlasten’ zijn de woonlasten van een eigen woning en een huurhuis met elkaar vergeleken.

 

Huren Slimmer Kopen (Regulier) kopen

 

Gemiddelde huurverhoging 1,5%
per jaar

Marktwaarde € 200.000 Korting 20%
Koopprijs € 160.000 Hypotheek € 160.000
Eigen middelen € 9.600

Marktwaarde € 200.000 Hypotheek € 200.000
Eigen middelen € 12.000

jaar 1

€ 600

€ 507

€ 624

jaar 5

€ 646

€ 521

€ 641

jaar 10

€ 696

€ 534

€ 657

Dit is slechts een algemeen voorbeeld. Bij een echte vergelijking dienen we uit te gaan van bijvoorbeeld de actuele rentestanden, maar ook uw persoonlijke situatie en wensen. 

De netto-hypotheeklasten van de Slimmer Kopen® -woning en de reguliere koopwoning zijn gebaseerd op een annuïteiten hypotheek. Hierbij loopt het fiscaal voordeel terug, waardoor de lasten in de toekomst zullen stijgen. Voor de berekening is gebruikt gemaakt van de rentetarieven van december 2019.

Daarnaast mag er in 2019 geen extra hypotheek opgenomen worden om de extra kosten te financieren. Vandaar dat er een investering uit eigen middelen mogelijk moet zijn.

Vergelijking woonlasten

Als huiseigenaar krijgt u te maken met diverse kosten. Vaak zijn dat kosten die regelmatig terugkeren: maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. In het volgende overzicht worden de woonlasten van een eigen woning en een huurhuis met elkaar vergeleken.

 

Slimmer Kopen® en
reguliere koopwoning
Huurwoning
Hypotheeklasten *  
Eigenwoningforfait *  
Huur   *
Groot onderhoud *  
Gas/water/elektriciteit * *
Inboedelverzekering * *
Opstalverzekering *  
Onroerende Zaak Belastingen (OZB) *  
Rioolrecht * *
Afvalstoffenheffing * *
Reinigingsrechten * *
Waterschap * *
  Bij bewoners van een appartement:    
Servicekosten * *
Eenmalige administratiekosten Soms

 

Waardeopbouw

Huren leidt niet tot vermogensvorming. Bij kopen bouwt u wel vermogen op, doordat uw bezit eventueel in waarde toeneemt. Ook als u ervoor kiest om (een gedeelte van) het geleende hypotheekbedrag af te lossen, bouwt u in feite vermogen op. Vermogensvorming door aflossing en/of premiebetaling aan de bank is bij Slimmer Kopen® niet anders dan bij een normale koopwoning. Door de afspraken over de waardedeling ontvangt u bij Slimmer Kopen® een lager deel van de waardeontwikkeling dan bij een gewone koopwoning. Dat is nu eenmaal de tegenprestatie voor de korting die u ontvangt. Maar als de woning in waarde mocht dalen, deelt Trudo in het verlies. In dat geval bent u met Slimmer Kopen® dus beter uit dan met een gewone koopwoning. Nogmaals voor de duidelijkheid: de korting op de marktwaarde betaalt u bij verhuizen terug aan Trudo.