Woonlasten

De vergelijking van Slimmer Kopen®  en (normale) koop en huur. Een reële vergelijking moet uitgaan van jouw persoonlijke financiële situatie en jouw wensen. De hypotheekadviseurs van Trudo vb&t staan je daarover graag te woord. Maar om je toch enigszins inzicht te geven in de verschillen tussen Slimmer Kopen®, gewoon kopen en huren, vind je hieronder een globale vergelijking.

Zeggenschap

Of je nu een Slimmer Kopen® woning of een gewone koopwoning koopt, je bent volledig eigenaar. Je bent dus helemaal vrij om de woning naar jouw smaak en wensen aan te passen. Indien je een appartement hebt gekocht dien je wel rekening te houden met de in de splitsingsakte vastgelegde afspraken. Als eigenaar kun je ook zelf bepalen wat de hoogte van de woonlasten voor de komende jaren zal zijn. Want als je een hypotheek kiest, kun je de rente voor een aantal jaren vast laten leggen. Ook kun je kiezen voor een ‘aflossing’ van jouw geleende hypotheekbedrag of een deel daarvan. Dat aflossen kan in allerlei vormen, zoals een premie bij een spaarhypotheek of een aflossing bij een annuïteitenhypotheek. Zo heb je als eigenaar ook invloed op de opbouw van jouw eigen vermogen.

Ontwikkeling maandlast

Zoals gezegd, als eigenaar leg je zelf vast wat jouw maandlast de komende jaren zal zijn, voor een periode die je wenst. Bij huur is dat niet het geval. De huur van jouw woning wordt jaarlijks per 1 juli aangepast.

In het volgende overzicht hebben we de ontwikkeling van de jaarlijkse huurlasten vergeleken met de netto-hypotheeklasten bij Slimmer Kopen® en gewoon kopen. De jaarlijkse eigenaarslasten – die zowel gelden bij Slimmer Kopen® als bij gewoon kopen – zijn niet meegenomen. Onder het kopje ‘Vergelijking woonlasten’ zijn de woonlasten van een eigen woning en een huurhuis met elkaar vergeleken.

 

Huren Slimmer Kopen (Regulier) kopen

 

Gemiddelde huurverhoging 1,5%
per jaar

Marktwaarde € 300.000 Korting 30%
Koopprijs € 210.000 Hypotheek € 210.000
Eigen middelen € 9.300

Marktwaarde € 300.000 Hypotheek € 300.000
Eigen middelen € 11.500

jaar 1

€ 700

€ 752

€ 1.067

jaar 5

€ 754

€ 781

€ 1.102

jaar 10

€ 812

€ 819

€ 1.155

Dit is slechts een algemeen voorbeeld. Bij een echte vergelijking dienen we uit te gaan van bijvoorbeeld de actuele rentestanden, maar ook jouw persoonlijke situatie en wensen. 

De netto-hypotheeklasten van de Slimmer Kopen® -woning en de reguliere koopwoning zijn gebaseerd op een annuïteiten hypotheek. Hierbij loopt het fiscaal voordeel terug, waardoor de lasten in de toekomst zullen stijgen. Voor de berekening is gebruikt gemaakt van de rentetarieven van 2022 (4,3% rente).

Daarnaast mag er sinds 2018 geen extra hypotheek opgenomen worden om de extra kosten te financieren. Vandaar dat er een investering uit eigen middelen mogelijk moet zijn.

Vergelijking woonlasten

Als huiseigenaar krijg je te maken met diverse kosten. Vaak zijn dat kosten die regelmatig terugkeren: maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. In het volgende overzicht worden de woonlasten van een eigen woning en een huurhuis met elkaar vergeleken.

 

Slimmer Kopen® en
reguliere koopwoning
Huurwoning
Hypotheeklasten *  
Eigenwoningforfait *  
Huur   *
Groot onderhoud *  
Gas/water/elektriciteit * *
Inboedelverzekering * *
Opstalverzekering *  
Onroerende Zaak Belastingen (OZB) *  
Rioolrecht * *
Afvalstoffenheffing * *
Reinigingsrechten * *
Waterschap * *
  Bij bewoners van een appartement:    
Servicekosten * *
Eenmalige administratiekosten Soms

 

Waardeopbouw

Huren leidt niet tot vermogensvorming. Bij kopen bouw je wel vermogen op, doordat jouw bezit eventueel in waarde toeneemt. Ook als je ervoor kiest om (een gedeelte van) het geleende hypotheekbedrag af te lossen, bouw je in feite vermogen op. Vermogensvorming door aflossing en/of premiebetaling aan de bank is bij Slimmer Kopen® niet anders dan bij een normale koopwoning. Door de afspraken over de waardedeling ontvang je bij Slimmer Kopen® een lager deel van de waardeontwikkeling dan bij een gewone koopwoning. Dat is nu eenmaal de tegenprestatie voor de korting die je ontvangt. Maar als de woning in waarde mocht dalen, deelt Trudo in het verlies. In dat geval ben je met Slimmer Kopen® dus beter uit dan met een gewone koopwoning. Nogmaals voor de duidelijkheid: de korting op de marktwaarde betaal je bij verhuizen terug aan Trudo.