Spelregels

Hier vind je alle Slimmer Kopen® spelregels

Registreren

 • Om te kunnen reageren op het Slimmer Kopen aanbod, dien je je te registreren. Dit is gratis.
 • Je kan je registreren als je 18 jaar of ouder bent.
 • Voor de registratie dien je enkele persoonsgegevens in te vullen. De persoonsgegevens moeten van de persoon zijn die een woning wil kopen.
 • Je mag het e-mailadres van een ander (bijv. familielid of vriend) opgeven bij jouw registratie, zodat deze persoon jou informeert zodra er een tip binnenkomt. Je dient wel jouw eigen persoonlijke gegevens zoals naam en geboortedatum te gebruiken voor de registratie. De contactgegevens mogen van de andere persoon zijn.
 • Een e-mailadres kan maar één keer gebruikt worden. Kies je ervoor om de contactgegevens van iemand anders te gebruiken, dan kan dit e-mailadres niet meer gebruikt worden voor een andere registratie.
 • Het e-mailadres dat je opgeeft, wordt jouw gebruikersnaam.
 • Je kan je maar één keer registreren.
 • Het is verplicht om minimaal één Koopalert te nemen wanneer je je registreert.
 • Na registratie ontvang je een bevestiging per e-mail met jouw loginnaam en een link om jouw wachtwoord in te stellen. Met deze inloggegevens kun je vervolgens inloggen op jouw persoonlijke Slimmer Kopen pagina.

Voorrang voor Trudo huurders

 • Via het vinkje ‘Ik huur een Trudo woning’ in je persoonlijke gegevens kun je aangeven dat je huurder bent van Trudo. Alleen als dit vinkje aan staat, kun je voorrang krijgen in de loting van een Slimmer Kopen woning.
 • Het aanzetten van het vinkje is de verantwoordelijkheid van de woningzoekende zelf.
 • Het vinkje moet aan staan voordat er op een woning wordt gereageerd. De loting is volledig geautomatiseerd, wij kunnen achteraf geen wijzigingen aanbrengen in de lotingsvolgorde en dus ook na loting geen voorrang meer verlenen.
 • De huur van de huurwoning moet worden opgezegd wanneer de Slimmer Kopen woning wordt gekocht. Alle bewoners dienen de huurwoning te verlaten.
 • De voorrang geldt alleen voor de hoofdhuurder of medehuurder van de woning. Overige bewoners die niet de status van huurder hebben, komen niet in aanmerking. Zij kunnen immers de huur van de woning ook niet opzeggen en dus niet voldoen aan de overige voorwaarden voor voorrang.
 • De voorrang geldt niet voor huurders met een leegstandscontract of bewoners van een woning op basis van een bruikleenovereenkomst.
 • Na loting controleert Trudo of je inderdaad een huurder (hoofd- of medehuurder) bent van Trudo. Wanneer blijkt dat het vinkje ‘Ik huur een Trudo woning’ ten onrechte is aangevinkt en je geen Trudo huurder bent, komt het woningaanbod te vervallen. Je wordt hierover geïnformeerd en het vinkje ‘Ik huur een Trudo woning’ in je persoonlijke gegevens wordt uitgezet.
 • We gaan ervan uit dat je de voorrang zorgvuldig gebruikt. Reageer alleen als je echt interesse hebt in de woning. Mocht je toch geen interesse meer hebben in een woning, laat dit dan tijdig weten aan Trudo vb&t Makelaars via 040-269 69 89, zodat zij dit kunnen registreren en snel verder kunnen met een volgende kandidaat. Trudo behoudt zich het recht voor om bij misbruik van het voorrangsrecht, het voorrangsrecht in te trekken. Onder misbruik verstaan we onder andere het meerdere malen niet komen opdagen bij bezichtigingen, het meerdere malen ontbinden van een getekende koopovereenkomst en het veelvuldig reageren op woningen zonder echt interesse te hebben in de betreffende woning. Heb je een koopovereenkomst getekend? Dan komt de voorrang op dat moment te vervallen. Je kunt dan niet meer met voorrang reageren op andere Slimmer Kopen woningen die geadverteerd worden.

Koopalert

 • Via een Koopalert word je automatisch getipt zodra een woning van jouw voorkeur vrijkomt.
 • Alleen als je een Koopalert hebt, kun je reageren op het aanbod dat onder dat Koopalert valt.
 • Je kiest zelf over welk aanbod je getipt wilt worden. Op de website vind je een overzicht van alle Koopalerts (het totale woningaanbod) waarover je getipt kunt worden.
 • Je wordt getipt via e-mail.
 • Het is niet mogelijk om per brief getipt te worden.
 • Het aanbod is voor de Koopalerts gegroepeerd in clusters. Een cluster is een categorie woningen in een bepaald complex, straat, buurt of wijk. De woningen in een cluster komen qua type vaak met elkaar overeen.
 • Het afsluiten van een Koopalert is gratis.
 • Je meldt je aan voor een Koopalert voor een periode van één jaar. Gedurende een maand voordat jouw inschrijfjaar verloopt heb je de mogelijkheid jouw inschrijving op eenvoudige wijze via jouw persoonlijke Slimmer Kopen pagina met nog een jaar te verlengen.
 • Je kan een Koopalert tussentijds beëindigen.
 • Trudo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het missen of niet ontvangen van een tip of het te laat reageren op een geadverteerde woning (bijvoorbeeld als gevolg van overmacht en afhankelijkheden zoals een storing bij de internetprovider).
 • Trudo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het afsluiten van een Koopalert waarbij later blijkt dat je niet aan de eventuele toewijzingscriteria voldoet.

Reageren

 • Wanneer je een Koopalert hebt afgesloten krijg je bericht als er een woning in dat cluster te koop wordt aangeboden.
 • Op een besloten deel van de website wordt de advertentie getoond waarin de kenmerken en bijzonderheden van de vrijkomende woning worden beschreven, zodat je zo goed mogelijk kan beoordelen of deze aan jouw woonwensen voldoet.
 • Na het verzenden van de Koopalert heb je 2 dagen (48 uur) de tijd om te reageren.
 • Je kan alleen reageren wanneer je geregistreerd staat en het betreffende Koopalert heeft genomen. De persoon die geregistreerd staat is de persoon die in aanmerking kan komen voor een woning. Je kan met jouw registratie niet voor een ander reageren.

Loting

 • Iedere woningzoekende die binnen de reactietermijn van 2 dagen (48 uur) gereageerd heeft, neemt automatisch deel aan de loting.
 • Na sluiting van de reactietijd van de advertentie vindt de loting plaats.
 • De loting geschiedt volledig geautomatiseerd en kan niet worden beïnvloed door de medewerkers.
 • Iedereen die aan de geldende toewijzingscriteria voldoet maakt evenveel kans.
 • Het resultaat van de loting is 5 ingelote kandidaten (de ´winnende´ kandidaat en vier reservekandidaten).
 • De lotingsuitslag (de 5 ingelote kandidaten) wordt na de loting gepubliceerd op de website. Hierbij blijft de privacy van de kandidaten gewaarborgd. Je kan deze lotingsuitslag zelf inzien door in te loggen op de Slimmer Kopen website! 
 • Er wordt niet gecorrespondeerd over de niet-ingelote kandidaten.

Aanbod tot koop

 • Ben je de ´winnende´ kandidaat dan nemen wij zo spoedig mogelijk na het plaatsvinden van de loting telefonisch contact met je op. Je dient de volgende werkdag vóór 12 uur bereikbaar te zijn per telefoon of e-mail. Ben je niet bereikbaar, dan vervalt het aanbod en komt de eerstvolgende kandidaat in aanmerking.
 • Naast de ‘winnende’ kandidaat, mag er maximaal één andere koper op het koopcontract toegevoegd worden. Beide kopers dienen in de woning te gaan wonen en daar het hoofdverblijf te houden.
 • Wanneer blijkt dat de kandidaat en de eventuele medekoper niet voldoen aan de geldende toewijzingscriteria (denk aan inkomenseisen of bijvoorbeeld de leeftijdsgrens), dan vervalt het aanbod. Achter het lotnummer van de ingelote kandidaat zal in dat geval ‘Afgewezen’ komen te staan.
 • De status van toewijzing (in behandeling, geweigerd, afgewezen, geaccepteerd) wordt per woning voor de 5 ingelote kandidaten bijgehouden op de website.
 • Indien alle 5 ingelote kandidaten de woning afwijzen, dan bepaalt Trudo zelf op welke wijze de woning verkocht wordt. In de meeste gevallen wordt de woning aangeboden onder ‘Direct te koop Slimmer Kopen®’. Als dat het geval is, zie je dit bij de advertentie op jouw persoonlijke pagina Mijn Slimmer Kopen. Er kan dan opnieuw gereageerd worden op de woning.

Persoonsgegevens

 • Middels de persoonlijke login heb je toegang tot jouw persoonlijke pagina Mijn Slimmer Kopen waar je jouw gegevens kunt controleren en jouw contactgegevens kunt wijzigen.
 • Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens correct geregistreerd zijn. De persoon die geregistreerd staat, is de persoon die in aanmerking kan komen voor een woning. Je kan met jouw registratie niet voor een ander reageren.
 • Alle advertenties waarop je hebt gereageerd, vind je terug op jouw persoonlijke pagina Mijn Slimmer Kopen. Deze advertenties worden twee jaar bewaard, daarna worden deze advertenties verwijderd.
 • Wanneer je je uitschrijft, blijven jouw gegevens nog twee jaar bewaard in onze database. Daarna worden alle gegevens verwijderd.