In het kort

Volop keuze met Slimmer Kopen®

Samenvatting voorwaarden per Slimmer Kopen®-type;

  Maximale Korting (*) Maximale korting lagere inkomens Waardedeling Eisen onderhoud
Starterwonen 25 % 30 % 1:1,5 Nee
Stadswonen 20 % 20 % 1:1,5 Nee
Buurtwonen 25 % 30 % 1:1,5 Ja (**)
Gezinswonen 20 % 20 % 1:1,5 Nee
Dorpswonen 20 % 20 % 1:1,5 Nee
Comfortwonen 25 % 25 % 1:1,5 Nee

(*) De korting die wij verstrekken op de marktwaarde leidt tot een lagere koopsom. Bij verhuizen betaalt u de korting terug aan Trudo.
(**) Enkel bij Slimmer Kopen© Buurtwonen worden er in het koopcontract eisen gesteld aan het onderhoud aan de woning. Indien u een woning in een appartementengebouw koopt zullen er ook altijd gezamenlijk afspraken gemaakt worden over onder andere het onderhoud aan het gebouw.

 

Meer informatie
Hier vindt u meer informatie over de verschillende Slimmer Kopen®-type