Voorwaarden hypotheek

Woningen met het Slimmer Kopen® label worden met een fikse korting op de marktwaarde verkocht. Door deze korting behoef je minder te financieren en heb je lagere maandelijkse woonlasten. Hoe hoog je woonlasten precies zullen zijn, bepaal je ook mede zelf. Je kiest immers zelf de hypotheek die bij jou past. Slimmer Kopen laat je zoveel mogelijk vrij in jouw financiering. Vanuit Trudo worden er slechts op eisen gesteld die onze aanbiedingsplicht en claim op waardeontwikkeling moeten waarborgen.

In de Slimmer Kopen® voorwaarden is opgenomen dat de door Trudo verstrekt korting bij verkoop volledig terugkomt naar Trudo. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop omgegaan wordt met de waardeontwikkeling. Om te waarborgen dat deze afspraken ook worden nagekomen, dienen er in jouw hypotheekakte een aantal bepalingen te worden opgenomen. Onder het kopje 'Download' vind je de tekst die jouw financier dient op te nemen in de hypotheekakte.

Vragen en/of opmerkingen

Indien je jouw hypotheek afsluit via bemiddeling van de hypotheekadviseurs van Trudo vb&t makelaars, dan zullen zij er voor zorgen dat jouw hypotheek voldoet aan de gestelde eisen.

Trudo VB&T Makelaars

Telefoon: 040-2696989
Website: www.trudovbt.nl

Natuurlijk ben je vrij om met een hypotheekbemiddelaar en/of financier van uw keuze in zee te gaan. Je bent er dan zelf verantwoordelijk voor dat je hen goed informeert over de speciale voorwaarden die gelden voor Slimmer Kopen®. Kijk onder het kopje 'Download' voor het infoblad voor financiers waarin wij de aandachtspunten voor jou op een rij hebben gezet. Overhandig dit aan jouw tussenpersoon.

Download