Voorwaarden hypotheek

Woningen met het Slimmer Kopen® label worden met een fikse korting op de marktwaarde verkocht. Door deze korting behoeft u minder te financieren en heeft u lagere maandelijkse woonlasten. Hoe hoog u woonlasten precies zullen zijn, bepaalt u ook mede zelf. U kiest immers zelf de hypotheek die bij u past. Slimmer Kopen laat u zoveel mogelijk vrij in uw financiering. Vanuit Trudo worden er slechts op eisen gesteld die onze aanbiedingsplicht en claim op waardeontwikkeling moeten waarborgen.

In de Slimmer Kopen® voorwaarden is opgenomen dat de door Trudo verstrekt korting bij verkoop volledig terugkomt naar Trudo. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop omgegaan wordt met de waardeontwikkeling. Om te waarborgen dat deze afspraken ook worden nagekomen, dienen er in uw hypotheekakte een aantal bepalingen te worden opgenomen. Onder het kopje 'Download' vindt u de tekst die uw financier dient op te nemen in de hypotheekakte.

Vragen en/of opmerkingen

Indien u uw hypotheek afsluit via bemiddeling van de hypotheekadviseurs van Trudo vb&t makelaars, dan zullen zij er voor zorgen dat uw hypotheek voldoet aan de gestelde eisen.

Trudo VB&T Makelaars

Telefoon: 0800 - 88 88 899 (gratis)
Website: www.trudovbt.nl

Natuurlijk bent u vrij om met een hypotheekbemiddelaar en/of financier van uw keuze in zee te gaan. U bent er dan zelf verantwoordelijk voor dat u hen goed informeert over de speciale voorwaarden die gelden voor Slimmer Kopen®. Kijk onder het kopje 'Download' voor het infoblad voor financiers waarin wij de aandachtspunten voor u op een rij hebben gezet. Overhandigt u dit aan uw tussenpersoon.

Download