Slimmer Kopen The Next Step

De woningmarkt staat onder druk. Op dit moment is het voor woningzoekenden met een bescheiden inkomen vaak lastig om een sociale huur- of sociale koopwoning te vinden. Dit wordt deels veroorzaakt doordat mensen met een middeninkomen vanuit een sociale huur- of koopwoning niet kunnen doorstromen. Er zijn voor hen nauwelijks betaalbare en bereikbare huur- en koopwoningen om een volgende stap te kunnen maken.

Om deze reden introduceerde Trudo Slimmer Kopen® The Next Step.  Dat is Slimmer Kopen® zoals je het kent, maar dan met een aantal nieuwe spelregels om de lage en middeninkomens tot € 72.938 te kunnen bedienen.

Slimmer Kopen®: al 20 jaar een succes

Ruim 20 jaar geleden introduceerde Trudo het concept Slimmer kopen®. Sindsdien kregen al duizenden woningzoekenden met een bescheiden inkomen de kans om een woning met korting te kopen onder drie voorwaarden:

  • Er geldt een zelfbewoningsplicht. De koper moet de woning zelf bewonen en mag deze niet verhuren.
  • Bij verkoop van de woning delen de koper en de woningcorporatie de meerwaarde (of eventueel het verlies).
  • Bij verkoop heeft de koper een aanbiedingsplicht aan Trudo. Deze kan de woning terugkopen en opnieuw met korting verkopen, of weer beschikbaar maken als sociale huurwoning. Daardoor blijft de woning beschikbaar voor mensen met een bescheiden inkomen.

Deze korting zorgt ervoor dat je een lagere koopprijs hebt en dus over een lager bedrag rente en aflossing betaalt. De korting wordt bij verhuizing wel terugbetaald aan Trudo. Dit doen we door de terugkoopprijs te bepalen op basis van de oorspronkelijke koopprijs en jouw aandeel in de waardestijging of -daling. De korting wijkt daarmee af van wat je gewend bent bij de aanschaf van andere zaken.

Slimmer Kopen® The Next Step

We gaan uiteraard door met Slimmer Kopen® zoals je van ons gewend bent, maar de voorwaarden om voor een Slimmer Kopen® woning in aanmerking te komen zijn in september 2021 aangescherpt.

Om de Slimmer Kopen® woningen aan te kunnen bieden aan de doelgroepen die hier het sterkst van afhankelijk zijn, hanteert Trudo voortaan een systeem waarbij de hoogte van de korting afhankelijk is van het inkomen van de koper(s) en de marktwaarde van de woning. Daarnaast geldt er een maximum inkomen. Op deze wijze kunnen wij zowel de lage inkomens als de middeninkomens een kans bieden op een Slimmer Kopen® woning en zorgen we ervoor dat de koopprijs niet boven het bedrag uitkomt dat bij een bepaald inkomen geleend kan worden.

De actuele inkomens- en marktwaarde categorieën en de bijbehorende maximale kortingen vind je in de kortingstabel

Waarom Slimmer Kopen®: The Next Step

De reden waarom Trudo zich met Slimmer Kopen®: The Next Step òòk expliciet op middeninkomens richt is tweeledig. Ten eerste omdat we zien dat ook middeninkomens het lastig hebben om een passende en betaalbare woning te vinden in de huidige woningmarkt. En ten tweede omdat we hiermee doorstroming van middeninkomens uit sociale huur- en koopwoningen willen stimuleren, zodat deze weer kunnen worden verhuurd of verkocht aan mensen met een bescheiden inkomen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Supporting People

Trudo is een Eindhovense woningcorporatie die ‘het net even anders’ doet. Met bijzondere projecten, vernieuwende producten en grensverleggende initiatieven doen we van ons spreken. Daarbij staat niet het vastgoed, maar de mensen die we huisvesten centraal.

‘Supporting People’ is onze missie; we ondersteunen mensen die vooruit willen in het leven en kijken daarbij breder dan alleen naar wonen. Zo maken wij het verschil voor ‘onze bewoners’ en voor de stad. Kijk voor meer informatie op www.trudo.nl.