Wat is Slimmer Kopen®

Woningen met het Slimmer Kopen label - dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen zijn - worden met een fikse korting op de marktwaarde verkocht. Die korting is afhankelijk van de marktwaarde van de woning en jouw inkomen. Trudo bepaalt op basis hiervan hoeveel de korting maximaal bedraagt, met een minimum van 10% oplopend tot 50%. Je kunt als koper kiezen voor een lager kortingspercentage dan het aangegeven maximum, met een minimum van 10% korting.

Deze korting zorgt ervoor dat je een lagere koopprijs hebt en dus over een lager bedrag rente en aflossing betaalt. De korting wordt bij verhuizing wel terugbetaald aan Trudo. Dit doen we door de terugkoopprijs te bepalen op basis van de oorspronkelijke koopprijs en jouw aandeel in de waardestijging of -daling. De korting wijkt daarmee af van wat je gewend bent bij de aanschaf van andere zaken.

Iedereen kan Slimmer Kopen®

Iedereen met een inkomen tot € 72.938 kan in aanmerking komen voor een Slimmer Kopen® woning. Natuurlijk moet je wel voldoende inkomen hebben om de benodigde hypotheek te kunnen afsluiten.

Voor een deel van de woningen gelden afwijkende maximuminkomens. Voor woningen met een marktwaarde tot € 200.000 hanteren we een maximuminkomen van € 48.625 en voor woningen met een marktwaarde tot € 300.000 een maximuminkomen van € 58.000. In de kortingstabel vind je het totale overzicht. 

Slimmer Kopen® The Next Step

Sinds 1 september 2021 is Slimmer Kopen® The Next Step van kracht. Dit betekent dat voor alle te koop komende Slimmer Kopen® woningen de nieuwe spelregels gelden. Het aanbod van woningen is hierbij uitgebreid met woningen met een marktwaarde tot € 500.000 en de Slimmer Kopen® kortingspercentages zijn aangepast. Hoeveel korting je krijgt is afhankelijk van je inkomen en de marktwaarde van de woning. Lees hier meer over Slimmer Kopen The Next Step.

Je bent volledig eigenaar

Géén addertjes onder het gras. Je bent gewoon volledig eigenaar, kunt de hypotheekrente aftrekken, bouwt vermogen op door waardevermeerdering van je woning, bent geheel vrij om je woning aan te passen … Niks aan de hand. Alleen gelden bij Slimmer Kopen® natuurlijk wel een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

De korting die wij verstrekken op de marktwaarde leidt tot een lagere koopsom. Het is geen korting die je voor eigen rekening en risico te gelde kunt maken door de woning vervolgens tegen de marktwaarde door te verkopen. Hiermee wijkt de korting bij Slimmer Kopen® af van wat je gewend bent bij de aanschaf van andere zaken. De Slimmer Kopen®-korting leidt tot een lagere aankoopsom en dus lagere woonlasten, maar moet bij verhuizen worden terugbetaald. Wil je in de toekomst je woning verkopen, dan biedt je die eerst aan Trudo aan. Als Trudo gebruik maakt van haar voorkeursrecht, betaalt Trudo na een onafhankelijke taxatie je de oorspronkelijke koopprijs -de oorspronkelijk verkregen korting betaal je dus altijd terug- plus een deel van de waardevermeerdering. Welk deel? Dat hangt af van de korting waarvoor je bij de aankoop hebt gekozen. Hoe hoger de korting, hoe groter het aandeel van de waardeontwikkeling dat je met Trudo moet delen. Mocht je woning in waarde zijn gedaald, dan deel je ook het verlies met Trudo. Een veilig idee. 

Waardevermeerdering

Maar wat gebeurt er dan met verbeteringen die je zelf aanbrengt? Verbeteringen aan de keuken, de badkamer, het sanitair, de verwarming en energiebesparende maatregelen? Of een uitbreiding, zoals een dakkapel of een serre? Van deze zes typen verbeteringen wordt de waarde van de verbetering eerst afgetrokken van de waardevermeerdering die je moet delen. Met andere woorden: de waardevermeerdering van de genoemde verbeteringen is volledig voor jou.

Verhuur

In beginsel bieden we leegkomende woningen in de aangewezen verkoopgebieden aan als Slimmer Kopen® -woning. Dat is echter geen zekerheid. Als sociale huisvester hebben we ook een taak voor klanten die het zonder onze speciale ondersteuning niet lukt om een huis te verkrijgen. Denk aan urgenten die om diverse redenen snel op zoek moeten naar een nieuwe woning. Of klanten die slechts kunnen wonen in combinatie met hulp, begeleiding of zorg vanuit het maatschappelijk middenveld. Ook voor al deze klanten blijven we ons hard maken. We houden ons het recht voor om leegkomende woningen hiervoor te bestemmen.