Terugkoop

Een van de spelregels bij een Slimmer Kopen® -woning is dat je jouw woning bij verkoop als eerste weer moet aanbieden aan Trudo. Hieronder tref je in een notendop een toelichting op het terugkoopproces.

1. Met behulp van het ‘aanbiedingsformulier Slimmer Kopen®’ bied je de woning te koop aan Trudo aan. Dit doe je op het kantoor van Trudo vb&t Makelaars die door Trudo gemachtigd zijn het terugkoopproces af te wikkelen. Je kan telefonisch een afspraak maken bij Trudo vb&t Makelaars om de terugkoop op te starten en het aanbiedingsformulier te ondertekenen.

Meestal koopt Trudo de woning van je terug. Maar, het kan zijn dat Trudo besluit de woning niet terug te kopen of de woning via een zogenaamde ABC levering terug te kopen. In dat laatste geval koopt Trudo de woning terug, maar verkopen we de woning ook direct na het tekenen van de terugkoopovereenkomst weer door. Wanneer de volgende koper is gevonden en Trudo heeft met deze koper een koopovereenkomst gesloten, kan de definitieve levering van de woning van jou aan deze koper, gepland worden. Bij een ABC levering duurt een terugkoop minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden na het tekenen van de terugkoopovereenkomst.

Als Trudo de woning niet terugkoopt of als er sprake is van een ABC levering, word je hierover uiteraard geïnformeerd bij het opstarten van de terugkoop.

2. Trudo vb&t Makelaars geeft opdracht aan een onafhankelijk taxateur voor het bepalen van de waarde van de woning. De makelaar bezichtigt de woning en maakt afspraken met jou over de staat waarin je de woning oplevert.

3. Trudo doet je een prijsaanbod.

4. Voor het geval je het niet eens bent met het prijsvoorstel van Trudo, voorziet het koopcontract in een geschillenregeling. Wanneer je daar gebruik van wilt maken, laat je dit weten aan Trudo vb&t Makelaars. Vervolgens schakel je zelf een gecertificeerd taxateur in en overleg je Trudo het taxatierapport. De kosten voor dit rapport zijn voor jouw rekening. Is de tegentaxatie voor Trudo niet acceptabel, dan benoemen de door jou en Trudo ingeschakelde taxateurs samen een derde taxateur die met zijn drieën een bindende uitspraak doen. De kosten voor deze laatste taxatie deel je met Trudo.

5. Als je hebt ingestemd met de verkoopprijs, dan maken we gezamenlijk afspraken over het tekenen van de terugkoopovereenkomst en het tijdstip waarop de woning wordt geleverd.

6. Tot slot vindt de levering van de woning plaats. De woning wordt geleverd aan Trudo of direct aan de volgende koper wanneer er sprake is van een ABC levering. De notaris controleert of de woning vrij is van hypotheek.

Trudo vb&t Makelaars zal net voor de levering samen met jou en, wanneer er sprake is van een ABC levering, met de volgende koper de woning inspecteren en de meterstanden noteren.

Let op:
De feiten en regels voor de in het verleden verkochte Slimmer Kopen®-woningen en die van Profijtwoningen en Profijtappartementen - een eerder geïntroduceerd 'kopen met korting' product van Trudo - wijken op een aantal onderdelen af van de feiten en regels met betrekking tot het actuele Slimmer Kopen®-contract. Bestaande koopcontracten blijven onveranderd van kracht. Raadpleeg daarom altijd het contract wat je in het verleden hebt afgesloten.