Disclaimer

Algemeen
Stichting Sint Trudo (Kamer van Koophandel 17024183), hierna te noemen Trudo, verleent je hierbij toegang tot www.slimmerkopen.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Trudo en derden zijn aangeleverd. Trudo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Trudo.

In de advertenties van onze woningen worden afmetingen genoemd. Deze maten kunnen afwijken van de daadwerkelijke maten van de aangeboden woningen. Dit geldt ook voor de genoemde indeling van de woningen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Trudo. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Trudo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Privacy Statement 
Lees hier ons privacy statement. 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.