In het kort

Volop keuze met Slimmer Kopen®

Samenvatting voorwaarden per Slimmer Kopen®-type:

  Maximale Korting Maximale korting lagere inkomens (*) Waardedeling Eisen onderhoud
Starterwonen 10 % 10-50 % 1:1 Nee
Stadswonen 10 % 10-50 % 1:1 Nee
Buurtwonen 10 % 10-50 % 1:1 Ja (**)
Gezinswonen 10 % 10-50 % 1:1 Nee
Dorpswonen 10 % 10-50 % 1:1 Nee
Comfortwonen 10 % 10-50 % 1:1 Nee

(*) De korting die wij verstrekken op de marktwaarde leidt tot een lagere koopsom. Bij verhuizen betaal je de korting terug aan Trudo. De maximale korting is afhankelijk van het inkomen van de koper en de marktwaarde van de woning.
(**) Enkel bij Slimmer Kopen® Buurtwonen worden er in het koopcontract eisen gesteld aan het onderhoud aan de woning. Indien je een woning in een appartementengebouw koopt zullen er ook altijd gezamenlijk afspraken gemaakt worden over onder andere het onderhoud aan het gebouw.

Meer informatie
Hier vind je meer informatie over de verschillende Slimmer Kopen®-type.