Kooprecht

Trudo heeft een paar duizend van haar huurders een kooprecht verstrekt. Deze huurders hebben binnen nader afgesproken kaders het persoonlijk recht gekregen om van Trudo een aanbod tot koop van de door hen gehuurde woning te ontvangen.

Deze huurders kunnen op ieder gewenst moment gebruikmaken van hun persoonlijk kooprecht. Dat is een prettig idee, wanneer men bijvoorbeeld eerst wat meer eigen geld wil sparen voordat men gaat kopen. Of wanneer men eerst wat meer zekerheid wil wat hun werk betreft.

Voordeel van het kooprecht is dat men zekerheid heeft over de condities waaronder men kan kopen. Jaarlijks vóór 1 januari worden de diverse stukken voor het daarop volgende jaar gedeponeerd bij notariskantoor AKD te Eindhoven. Een afschrift van de stukken ligt ter inzage bij Trudo vb&t Makelaars, Vestdijk 180 te Eindhoven.

Bij Starters- en Buurtwonen geldt een korting van maximaal 25%. Lagere inkomens komen voor een korting van 30% in aanmerking. Als grens voor het gezamenlijke inkomen waarbij u als koper in aanmerking komt voor een korting van 30%, wordt dezelfde inkomensgrens gebruikt als nu geldt voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Gehanteerd wordt de inkomensgrens waaronder -volgens het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV-) woningcorporaties ten minste 80% van de sociale huurwoningen moeten toewijzen. In 2019 ligt deze grens op € 38.035,-

Download hier een overzicht om te zien welke contractsvoorwaarden en maximale kortingen voor de verschillende woningen van toepassing zijn.