09 OKTOBER 2023

Terugblik Slimmer Kopen informatieavond

Donderdag 28 september kwamen we met zo’n 150 Slimmer Kopers bijeen in The New Block op Strijp-S. In dit bericht vind je de presentaties van die avond en geven we antwoord op de meest gestelde vragen over verduurzaming, verbouwing en de financiering daarvan.

 

Presentaties 

Tijdens de bijeenkomst verdeelden we de aanwezige Slimmer Kopers over twee groepen: woningeigenaren van een grondgebonden woning en woningeigenaren met een woning in een complex met VvE. Hieronder kun je de powerpointpresenaties van beide groepen downloaden. 

Antwoord op veelgestelde vragen

 1. Welke mogelijkheden zijn er om een Slimmer Kopen-woning te verduurzamen?
 2. Aanhaken bij het reguliere onderhoud en de verduurzaming van de huurwoningen in de straat: hoe werkt dat?
 3. Heb je toestemming nodig om je woning te verbeteren?
 4. Hoe zit het met woningverbeteringen en verduurzaming, en het delen van de waardeontwikkeling?
 5. Hoe zit het met leningen en leasecontracten – bijvoorbeeld een leasecontract voor zonnepanelen?
 6. Welke financieringsmogelijkheden heb ik voor verduurzaming of verbouwing?
 7. Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor verduurzaming?
 8. Verbouwen zit er voor mij niet in. Wat kan ik doen om alsnog energie te besparen?
 9. Wat kun je zelf bepalen en waarvoor heb je de VvE nodig?
 10. Hoe komt een VvE tot gezamenlijke keuzes?
 11. Hoe overtuig je de VVE van het belang van verduurzaming?

 

 

 

 

Vraag: Welke mogelijkheden zijn er om een Slimmer Kopen-woning te verduurzamen?
Antwoord: Wil je je woning verduurzamen, dan kun je kiezen uit zeven ‘smaken’: dakisolatie, muurisolatie, isolerende beglazing / kierdichting bij ramen en deuren, vloer isolatie, ventilatie, gasloos verwarmen en energieopwekking.

 

 • Isoleren is vaak ‘laag hangend fruit’: een relatief makkelijke en betaalbare verduurzamingslag, die relatief snel terugverdiend wordt.
 • Een dak is vanaf de binnenkant makkelijker en dus goedkoper te isoleren dan vanaf de buitenkant. Is je dak nu of op korte termijn aan vervanging toe? Kies er dan voor om het isoleren van het dak te combineren met de dakvernieuwing.
 • Kijk kritisch naar plekken waar warmte weg kan lekken en dicht dit soort kieren
 • Als je aan de gang gaat met isolatie en kierdichting, dan is het ontzettend belangrijk om ook je ventilatie goed op orde te brengen. Zo houdt je lucht gezond en voorkom je schimmels.

Terug naar lijst met vragen.

 

 

 

 

Vraag: Aanhaken bij het reguliere onderhoud en de verduurzaming van de huurwoningen in de straat: hoe werkt dat?

Antwoord: Veel Slimmer Kopen-woningen zijn onderdeel van straten of complexen waar Trudo huurwoningen bezit. Trudo is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze huurwoningen. We werken met een meerjarige onderhoudscyclus, die uitgevoerd wordt door onze vaste onderhoudspartner Knaapen. Slimmer Kopers vragen ons regelmatig of ze kunnen aanhaken bij het onderhoud en de verduurzaming van de huurwoningen in de straat of in het complex.

Met Knaapen hebben we de afspraak gemaakt dat zij bewoners van een Slimmer Kopen-woning ruim voordat zij onderhoudswerkzaamheden gaan uitvoeren informeren over hun plannen. Dit om Slimmer Kopers de mogelijkheid te bieden aan te haken bij deze werkzaamheden. Heb je hier interesse in, dan ontvang je hiervoor een offerte van Knaapen.

Helaas bleek uit de rondvraag tijdens de Slimmer Kopen-bijeenkomst dat niet alle Slimmer Kopers geïnformeerd waren door Knaapen over het onderhoud in hun straat of complex. Dat betreuren wij uiteraard. Uit navraag blijkt dat het in deze gevallen niet mogelijk was voor bewoners van Slimmer Kopen-woningen om deel te nemen. Voorafgaand aan onderhoud door Knaapen wordt altijd onderzoek uitgevoerd en in sommige gevallen ook een vergunning aangevraagd. In deze specifieke situatie waren de koopwoningen niet meegenomen in het onderzoek, waardoor het ook niet mogelijk was om de benodigde vergunning en het onderhoud desgewenst aan te vragen. We hebben met Knaapen afgesproken dat we per situatie bekijken wat nodig is om kopers mee te laten doen en ons uiterste best te doen om Slimme Kopers mee te laten liften.

Verder kwam uit de rondvraag naar voren dat Slimmer Kopers heel graag zouden willen weten wanneer Trudo bepaalde werkzaamheden – zoals het vernieuwen van daken – op de planning heeft staan, zodat hier eventueel op aangehaakt kan worden. We snappen deze vraag en gaan kijken of en hoe we tegemoet kunnen komen aan dit verzoek. Word vervolgd dus.

Terug naar lijst met vragen.

 

 

 

Vraag: Heb je toestemming nodig om je woning te verbeteren?

Antwoord: Als eigenaar van een Slimmer Kopen-woning, staat het je helemaal vrij om de woning aan te passen naar je wensen. Toestemming van Trudo is dan ook niet nodig. Let er wel op dat bij sommige woningverbeteringen een vergunning van de gemeente nodig is of toestemming van een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Als het gaat om veranderingen aan de buitenkant van jouw woning, controleer dan altijd even je koopcontract. Het kan namelijk zijn dat er afspraken zijn gemaakt over de beeldkwaliteit van de woningen. Dan moet er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van dezelfde materialen en kleuren en soms zijn bepaalde wijzigingen niet toegestaan, zoals een dakkapel.

Terug naar lijst met vragen.

 

 

 

Vraag: Hoe zit het met woningverbeteringen en verduurzaming, en het delen van de waardeontwikkeling?

Antwoord: Wat je woning meer waard is geworden door verbeteringen aan de keuken, badkamer, toilet, verwarming, door uitbreiding of verduurzaming van de woning, is volledig voor jou. De waardeontwikkeling van de woning, als gevolg van deze kwaliteitsverbeteringen, wordt buiten de waardedeling gehouden en komt volledig aan jou toe.

Hoe dit precies werkt lees je op www.slimmerkopen.nl/slimmerkopen/veelgestelde-vragen bij 'verbouwingen'.

Terug naar lijst met vragen.

 

 

 

Vraag: Hoe zit het met leningen en leasecontracten – bijvoorbeeld een leasecontract voor zonnepanelen?

Antwoord: Er zijn tegenwoordig veel projecten te vinden waarbij je een lening kunt afsluiten om voor verduurzamingsmaatregelen te betalen. Of waarbij je zonnepanelen aanschaft via een leasecontract. Let op de looptijd van zo’n lening of leasecontract. Als je wilt verhuizen en de woning te koop aanbiedt aan Trudo, dan moeten de leningen en leasecontracten afbetaald zijn. Trudo neemt geen lopende leningen of contracten over bij terugkoop.

Terug naar lijst met vragen.

 

 

 

Vraag: Welke financieringsmogelijkheden heb ik voor verduurzaming of verbouwing?

Antwoord: Veel woningeigenaren kiezen ervoor om de verbouwing van hun woning te financieren via een extra hypotheek. Wij willen voorkomen dat een hypotheek hoger wordt dan het bedrag dat een koper bij verkoop van de woning ontvangt. Let daarom goed op de hoogte van de financiering.

Rangwisseling

Wil je verbouwen en denk je aan verhoging van je bestaande hypotheek of wil je een nieuwe hypotheek afsluiten? Dan is vaak een rangwisseling nodig.

Wanneer een woning als onderpand dient voor meerdere leningen, dan wordt er een rangorde aan de leningen toegekend. De rangorde bepaalt de volgorde waarin de leningen worden terugbetaald. De hypotheek voor de aankoop van de woning staat op de eerste rang. De korting op de marktwaarde van de woning en het deel in de waardeontwikkeling, die bij verkoop met Trudo wordt verrekend, staat op de 2e rang.

Neem contact op met Trudo voor onze voorwaarden en beleid over rangwisseling via slimmerkopen@trudo.nl.

Energiebespaarlening

Het Nationaal Warmtefonds werkt in opdracht van het Rijk en biedt verantwoorde en betaalbare financiering voor de verduurzaming van huizen via de Energiebespaarlening. Met de Energiebespaarlening kun je tussen de € 1.000 en € 25.000 lenen voor de verduurzaming van je woning. Eigenaar-bewoners met een verzamelinkomen van minder dan € 48.625 (prijspeil 2023) kunnen tegen 0% rente lenen. Verder is het mogelijk om de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd en boetevrij af te lossen én betaal je geen afsluitkosten.

Meer informatie over de Energiebespaarlening, aanvraag en voorwaarden vind hier:

Terug naar lijst met vragen.

 

 

 

Vraag: Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor verduurzaming?

Antwoord: Het Rijk biedt de ISDE-subsidie voor een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet, elektrische kookvoorziening en vijf typen isolatiemaatregelen. Met de ISDE-subsidie kun je tot 30% van de gemaakte kosten terug krijgen. De hoogte van een ISDE-subsidie hangt af van verschillende voorwaarden. Wil je meer informatie of advies? Kijk dan op de volgende websites:

Voor aanvraag van een ISDE-subsidie kun je terecht op de website van het RVO:  www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren 

Terug naar lijst met vragen.

 

 

 

Vraag: Verbouwen zit er voor mij niet in. Wat kan ik doen om alsnog energie te besparen?

Antwoord:  Wil je niet verbouwen, maar wil je wel weten wat je nog meer kunt doen om energie te besparen? Kijk op de website van het regionaal energieloket voor tips om zelf in huis energie te besparen .

Verder kun je als Eindhovenaar aanspraak doen op gratis energieadvies en een gratis energiebox. Met een energieadvies krijgen bewoners persoonlijk advies over de wijze waarop ze op hun energieverbruik kunnen besparen. Tijdens het advies krijgen bewoners een energiebox met enkele energiebesparende producten. Wil je meer informatie? Kijk dan op  www.energiebox.org/eindhoven.

Terug naar lijst met vragen.

 

 

 

Vraag: Wat kun je zelf bepalen en waarvoor heb je de VvE nodig?

Antwoord: De splitsingsakte bepaalt welke onderdelen van het gebouw waarin jij woont gemeenschappelijk of juist privé zijn. De VvE beslist samen (meestal tijdens de ALV) over o.a. het onderhoud en de verduurzaming van deze gemeenschappelijke delen. Over je eigen appartement beslis je zelf. Let wel op, je moet in een aantal gevallen wel toestemming aan de VvE vragen om in jouw appartement aanpassingen te mogen doen. Ook staat in de splitsingsakte.

Twijfel je of er ergens toestemming voor nodig is van de VvE? Leg het dan voor de zekerheid voor aan de VvE. Tot slot geldt dat onderdelen die misschien privé lijken (denk bijvoorbeeld aan je voordeur of ramen), toch gemeenschappelijk kunnen zijn.

Terug naar lijst met vragen.

 

 

 

Vraag: Hoe komt een VvE tot gezamenlijke keuzes?

Antwoord: Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden zaken rondom onderhoud en verduurzaming besproken. Vaak werkt het VvE-bestuur of bijvoorbeeld een duurzaamheidscommissie een voorstel uit. Het meerjarenonderhoudsplan (ook wel MJOP), de financiële mogelijkheden en de wensen van de eigenaren zijn hierbij vaak leidend. De verschillende eigenaren in jouw complex stemmen af wat er wel en niet gaat gebeuren.

In de splitsingsakte van jouw complex is opgenomen aan welke eisen de besluitvorming moet voldoen. Let op: voor verduurzamingsmaatregelen gelden vaak extra zware eisen, bijvoorbeeld voor de stemverhouding in de ALV.

Terug naar lijst met vragen.

 

 

 

Vraag: Hoe overtuig je de VVE van het belang van verduurzaming?

Antwoord: Het is belangrijk zo veel mogelijk eigenaren te betrekken bij het traject van verduurzaming. Redenen om te verduurzamen zijn o.a. woongenot, het klimaat en de verkoopbaarheid van een woning. Het belang van iedere eigenaar kan echter anders zijn. Vergeet daarbij ook niet om rekening te houden met de wensen van eventuele huurders. Het is belangrijk om te zorgen dat alle bewoners zo veel mogelijk voordeel hebben van de verbeteringen. Omdat je het nu eenmaal met veel eigenaren samen eens moet worden, zijn dit binnen VvE’s vaak langlopende trajecten. Houd daar rekening mee.

Terug naar lijst met vragen.