01 DECEMBER 2023

Slimmer Kopen®-licentie per 1 januari 2024 in beheer bij Trudo

Ruim 20 jaar geleden introduceerde Trudo het concept Slimmer Kopen®. Sindsdien kregen al duizenden woningzoekenden met een bescheiden inkomen de kans om een woning met korting te kopen.

Trudo is niet de enige aanbieder van Slimmer Kopen® . Al 17 jaar stellen we Slimmer Kopen® beschikbaar via een licentiestructuur: hierdoor kunnen andere woningcorporaties ook gebruik maken van het ‘product’ Slimmer Kopen®. Bij het beschikbaar stellen van zo’n licentie hoort ook ondersteuning en begeleiding. Deze diensten werden de afgelopen jaren verzorgd door externe partijen. Per 1 januari 2024 neemt Trudo het licentiebeheer van Slimmer Kopen® weer in eigen hand.

Service en kennisdeling zonder tussenschakel

De afgelopen jaren volgden ontwikkelingen rond Slimmer Kopen® en het zogenaamde Verkoop onder Voorwaarden (VoV) elkaar snel op: zo waren er verschillende veranderingen op het gebied van (fiscale) wet- en regelgeving en was er het onderzoek naar Slimmer Kopen® door ABF. Omdat we bij Trudo veel Slimmer Kopen® woningen hebben en aanbieden, is voor ons de noodzaak om op de hoogte te zijn en te blijven van regels en ontwikkelingen groot. We zorgen er dan ook voor dat we goed op de hoogte zijn.

Door het beheer van de Slimmer Kopen® licentie naar ons toe te halen, zorgen we dat woningcorporaties die het product afnemen, direct bij ons kunnen aankloppen voor vragen en dat wij hen pro-actief kunnen ondersteunen en informeren.

Wat verandert er voor woningcorporaties met een Slimmer Kopen® licentie?

  • Vanaf 2024 kunnen zij voor vragen over Slimmer Kopen® direct met Trudo schakelen. 
  • Vier keer per jaar zullen we deze woningcorporaties per nieuwsbrief informeren over wet- en regelgeving, te verwachten wijzigingen en kansen op het gebied van Slimmer Kopen®.
  • Eenmaal per jaar organiseren we een bijeenkomst voor deze licentiehouders. Kennisdeling staat hierbij centraal. Begin 2024 organiseren we de eerste bijeenkomst.

Wat verandert er voor Slimmer Kopers?

Ben jij in het bezit van een Slimmer Kopen® woning of ga jij binnenkort met Slimmer Kopen® een woning kopen? Geen zorgen, voor jou zijn er geen veranderingen.  De wijzigingen die per 1 januari doorgevoerd worden hebben enkel gevolgen voor de woningcorporaties die gebruik maken van het product Slimmer Kopen®.