08 DECEMBER 2023

Fair value-verhouding wijzigt per 1 januari

Wie met Slimmer Kopen een woning koopt, krijgt korting op de verkoopprijs. In ruil voor die korting, deelt Trudo in de toekomstige waardeontwikkeling van de woning. Voor hoeveel Trudo maximaal mag delen in die waardeontwikkeling, is wettelijk vastgelegd. Dit heet de fair value-verhouding. Al sinds 2011 is de fair value-verhouding 1:1,5. Per 1 januari wordt dit 1:1, zo heeft de overheid beslist. Hoe werkt de fair value-verhouding precies, waarom wordt deze aangepast en wat betekent de aanpassing voor Slimmer Kopers? In dit artikel leggen we het uit.

Hoe werkt de fair value-verhouding?

Stel dat je nú – met de huidige regels van 1:1,5, een Slimmer Kopen-woning koopt met een kortingspercentage van 30 procent. Dan is 45 procent (1:1,5, dus 1,5 x 30 procent = 45 procent) van de waardeontwikkeling voor Trudo op het moment dat je de woning (terug)verkoopt. Het aandeel van de waardeontwikkeling voor jouw als koper is (de overige) 55 procent (100 procent – 55 procent = 45 procent). Hierbij kan het om een positieve waardeontwikkeling gaan (‘winst’), maar ook om een negatieve waardeontwikkeling (‘verlies’). Overigens is het aandeel voor de koper altijd minimaal 50%. Lager mag het aandeel voor de koper in de waardeontwikkeling niet zijn. Ook dat is wettelijk vastgelegd.

Na 1 januari 2024 gaat het er anders aan toe. Als je dan een woning koopt met een kortingspercentage van 30 procent, is 30 procent (1:1, dus 1 x 30 procent) van de waardeontwikkeling voor Trudo op het moment dat je de woning (terug)verkoopt. Het aandeel voor de koper is dan 70 procent (100 procent – 30 procent = 70 procent).  Nog steeds geldt dat het minimum aandeel voor de koper 50 procent is.

Goed om te weten: zowel in de oude als in de nieuwe situatie geldt de fair value-verhouding bij alle waardeontwikkelingen, dus zowel bij stijging als daling van de verkoopprijs.

Waarom wordt de fair value-verhouding aangepast?

Hoeveel de fair value-verhouding is, staat wettelijk vastgelegd in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). Het besluit om de fair value-verhouding aan te passen komt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Na onderzoek concludeerde het ministerie dat op dit moment, vanwege o.a. de rente en de sterke waardestijging uit het verleden, bij de ‘oude’ verhouding de consument wordt benadeeld. Een verhouding van 1:1 is volgens het ministerie wél evenwichtig.

Wat betekent de gewijzigde fair value-verhouding voor jou?

Allereerst belangrijk: ben je al een Slimme Koper? Zo ja, dan verandert er niets. De fair value-verhouding, die in jouw koopakte staat, is en blijft leidend. 

Heb je vóór 1 januari 2024 al een koopakte ondertekend? Ook dan verandert er niets. Het besluit bevat een overgangsregeling. Bij de verkoop van woningen waarbij op 1 januari 2024 het verkoopproces al loopt, mag nog zes maanden de oude fair value-verhouding van 1:1,5 worden gebruikt. Gedurende het verkoopproces wordt het aanbod niet aangepast.

Voor toekomstige Slimmer Kopers verandert er wél wat. Sluit je na 1 januari 2024 een koopakte? Dan sluit je een koopakte met de nieuwe, aangepaste fair value-verhouding én (zodra mogelijk) met aangepaste Slimmer Kopen-bepalingen.

Waardevermeerdering door verbetering of verduurzaming

Goed om te weten: zowel nu als in de toekomst is de waardevermeerdering als gevolg van een zestal verbeteringen aan je woning volledig voor jou. Daar deelt Trudo dus niet in mee. Hierbij gaat het om een nieuwe of vernieuwde badkamer of keuken, nieuw toilet en verbetering van de verwarming van je woning. Maar ook bij energiebesparende maatregelen en bij uitbreiding van de woning door bijvoorbeeld een serre of een dakkapel.