23 DECEMBER 2021

Wijzigingen spelregels Slimmer Kopen vanaf 3 januari 2022

Vanaf 3 januari 2022 voorrang voor Trudo huurders op een Slimmer Kopen woning

Om de doorstroming vanuit een huurwoning naar een koopwoning te bevorderen krijgen huurders van een woning van Trudo vanaf 3 januari voorrang op een Slimmer Kopen woning. Voorwaarde daarbij is wel dat het huurcontract van de door de kopers gehuurde huurwoning opgezegd wordt indien de Slimmer Kopen woning gekocht wordt. Op deze wijze kan de vrijkomende woning opnieuw verhuurd of verkocht kan gaan worden.

Je kunt je gegevens op de Slimmer Kopen site zelf aanpassen. Bij je adresgegevens kun je aanvinken of je huurder bent van een woning van Trudo, zodat de voorrang vanaf 3 januari 2022 automatisch verwerkt wordt in de loting. Let op: alleen indien je dit in je gegevens hebt aangepast kan de voorrang verleend worden. Na loting vindt er controle plaats of je ook daadwerkelijk een woning huurt.

Slimmer Kopen: de inkomenseis

Om de Slimmer Kopen® woningen aan te kunnen bieden aan de doelgroepen die hier het sterkst van afhankelijk zijn, hanteert Trudo vanaf januari 2022 een maximum inkomen van € 67.522. Op deze wijze kunnen wij zowel de lage inkomens als de middeninkomens een kans bieden op een Slimmer Kopen® woning. Voor de woningen in de marktwaarde categorieën € 75.000 tot € 150.000 en € 150.001 tot € 220.000 maken we daarop een uitzondering: voor deze woningen geldt een maximum inkomen van € 45.014. Voor de woningen in de marktwaarde categorieën € 220.001 tot €275.000 en € 275.001 tot € 325.000 geldt een maximum inkomen van € 55.000. Op deze wijze blijven de goedkoopste woningen beschikbaar voor de laagste inkomens. 

Prijs na korting: maximaal € 265.000 (inkomens tot € 55.000) of € 332.500 (voor inkomens € 55.001 - € 67.522)

Sinds 1 september 2021 hanteren we een systeem waarbij de Slimmer Kopen-korting voor de koper afhankelijk is van het inkomen en de marktwaarde van de Slimmer Kopen woning. De kortingen variëren van minimaal 10% tot maximaal 47%. De maximale koopprijs, voor de inkomens tot maximaal € 55.000, van een Slimmer Kopen woning is door dit nieuwe systeem € 265.000 (prijspeil 2022), omdat we er via de korting voor zorgen dat de koopprijs niet hoger wordt. Hiermee zorgen we ervoor dat onze Slimmer Kopen woningen bereikbaar en betaalbaar blijven voor onze doelgroepen. Voor de nieuwe inkomenscategorie vanaf januari 2022 (€ 55.001 t/m € 67.522) geldt een hogere maximale koopprijs. De prijs (na korting) voor deze inkomenscategorie bedraagt maximaal € 332.500.

download hier de nieuwe brochure die vanaf 3 januari 2022 geldig is.