29 DECEMBER 2022

Wijziging kortingspercentages en inkomensgrenzen Slimmer Kopen® per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 wijzigen we de kortingspercentages en inkomensgrenzen voor Slimmer Kopen® weer.

De betaalbaarheid en bereikbaarheid van Slimmer Kopen® woningen staan onder druk

Dat komt vooral door de stijging van de hypotheekrente in het afgelopen jaar. We verhogen daarom onze kortingen. Zo zorgen we ervoor dat de woningen weer beter bereikbaar en betaalbaar zijn voor onze doelgroep. Per 1 januari wijzigen we ook de inkomensgrenzen. Dit doen we jaarlijks. We gebruiken voor de Slimmer Kopen® woningen dezelfde inkomensgrenzen als voor de sociale huursector. Voor de middeninkomens gebruiken we de uitgangspunten die de gemeenten in deze regio hanteren.

De  geboden korting op een Slimmer Kopen® woning is afhankelijk van de woningwaarde en jouw inkomen

We willen dat de Slimmer Kopen® woningen terecht komen bij de mensen die hier het sterkst van afhankelijk zijn. Trudo werkt daarom met een systeem waarbij de korting voor de koper van een woning afhankelijk is van het inkomen en de marktwaarde van de woning. De kortingen zijn minimaal 10% en lopen op tot maximaal 50%. Dit verandert niet. We mogen namelijk niet meer dan 50% korting aanbieden. Maar, we hebben op basis van de meest actuele inkomensgrenzen en de daarbij behorende maximale leencapaciteit opnieuw de kortingspercentages bepaald. Zo zorgen we ervoor dat de maximale leencapaciteit en de kortingen weer goed op elkaar aansluiten en veel meer woningen bereikbaar worden voor onze doelgroep.

De nieuwe kortingspercentages en inkomensgrenzen gaan gelden voor alle woningen die we vanaf 1 januari 2023 adverteren.

Voor woningen die vóór 1 januari 2023 geadverteerd zijn, gelden de kortingspercentages en inkomensgrenzen uit de tabel van september 2022.

De nieuwe kortingstabel ziet er als volgt uit.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Stel je vraag per mail via slimmerkopen@trudo.nl, we helpen je graag verder.