03 AUGUSTUS 2022

ABF rapport toont succes Slimmer Kopen aan

In Nederland is een groot woningtekort. Met het product Slimmer Kopen® is Trudo in staat om een belangrijke bijdrage te leveren aan het terugdringen van het woningtekort. Pas geleden deed het onderzoeksbureau ABF hier onafhankelijk onderzoek naar. Het ABF rapport toont aan dat Slimmer Kopen®  onderscheidend bijdraagt aan de volkshuisvestelijke en sociale opgave in de corporatiesector. 
  

Wat is Slimmer Kopen? 

Slimmer Kopen werkt als volgt. Net als andere corporaties bouwt en verhuurt Trudo sociale huurwoningen. Trudo verkoopt ook sociale huurwoningen aan mensen met lage inkomens en bouwt met de opbrengst weer nieuwe sociale huurwoningen. Op die manier helpt Trudo mensen met lage inkomens om hun droom van een eigen huis te verwezenlijken zonder dat de totale voorraad sociale huurwoningen afneemt. Trudo biedt deze koopwoningen aan met een gemiddelde korting van 27% op de marktwaarde. 
 

Wat staat in het onderzoek? 

Door het product Slimmer Kopen® zijn er meer woningen betaalbaarheid en beschikbaarheid in Eindhoven. Het zorgt voor doorstroming; Trudo verkoopt sociale huurwoningen aan mensen met lage inkomens en bouwt met de opbrengst weer nieuwe sociale huurwoningen. Slimmer Kopen draagt vanwege de opbouw van vermogen ook bij aan de emancipatie van bewoners. En het bevordert de leefbaarheid in wijken, doordat er in een straat zowel huur- als koopwoningen staan. Ook staat in het rapport dat Trudo een nog grotere bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het woningtekort als een aantal belemmeringen in wet- en regelgeving verdwijnen. Uit het onderzoek blijkt dat een goede onderbouwing ontbreekt om deze in stand te houden.  
 

In gesprek 

Trudo wil nog meer woningen bouwen in de tijd van fors woningtekort in Nederland. Daarom gaat ze de komende periode met haar toezichthouders en de politiek in gesprek met als doel om de belemmeringen weg te nemen en daarmee de mogelijkheden te verruimen om maximaal te kunnen investeren in het bouwen van nieuwe sociale voorraad (sociale huur/ koop en lage middenhuur/ -koop). 

 

Het onderzoek en publicaties
 

Samenvatting van het onderzoeksrapport  

Het onderzoeksrapport 

Publicatie Financieele Dagblad: 'Het wordt weer tijd voor ondernemende corporaties'

 

Ontmoet Slimmer Kopers
 

Slimmer Kopen: ontmoet Jitske & Sander

Slimmer Kopen: ontmoet Jip