Alle ruimte met Gezinswonen

Gezinswonen geeft je letterlijk én figuurlijk de ruimte. Voldoende plek voor je gezinnetje bijvoorbeeld. Maar ook genoeg financiële ruimte voor een leuke auto of een lekkere vakantie. Bij Gezinswonen gaat het doorgaans om naoorlogse rijwoningen met drie slaapkamers en een tuin. Gelegen in gezellige wijken net buiten de rondweg, goed bereikbaar en met volop parkeerruimte. De inhoud ligt meestal tussen de 350 en 450 m3. De geschatte marktwaarde van deze woningen ligt doorgaans tussen € 210.000 en € 390.000.

Korting

  • De korting op de marktwaarde is afhankelijk van jouw inkomen (op basis van de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst) en de marktwaarde van de woning. In de tabel in deel I van dit boekje kun je opzoeken voor welk kortingspercentage je in aanmerking komt.

Waardedeling

  • Bij Starterswonen geldt een waardedeling van 1:1,5. Dat betekent dat bij bijvoorbeeld 30% korting 45% van de waardeontwikkeling aan Trudo toekomt en 55% aan jou als koper. Voor kortingspercentages boven de 33% is de waardedeling 50%-50% tussen koper en Trudo. De verkregen korting komt altijd volledig terug naar Trudo.

Rekenvoorbeeld waardestijging

Marktwaarde bij aankoop 250.000,-
Korting bij aankoop 33,0% (*) 82.500,-
Koopprijs k.k. 167.500,-
Marktwaarde bij verkoop na 5 jaar 275.000,-
Deling waardevermeerdering (50,5% van € 25.000) 12.625,-
Je ontvangt (€ 167.500 + € 12.625) 180.125,-

Rekenvoorbeeld waardedaling

Marktwaarde bij aankoop 250.000,-
Korting bij aankoop 33,0% (*) 82.500,-
Koopprijs k.k. 167.500,-
Marktwaarde bij verkoop na 5 jaar 225.000,-
Deling waardevermindering (50,5% van € 25.000) -/- 12.625,-
Je ontvangt (€ 167.500 -/- € 12.625) 154.875,-

(*) Zowel de hoogte van de korting als het aandeel in de waardeontwikkeling verschillen per Slimmer Kopen® woning.