De Lichttoren, 1 van de eerste fabrieken van Philips, werd in het begin van de 20e eeuw gebouwd. Met enorme raampartijen was deze monumentale fabriek het toonbeeld van vooruitstrevendheid in de architectuur.

Tegenwoordig is de Lichttoren een geweldige plek om te wonen, te werken en te ontspannen. De Lichttoren heeft een levendige begane grond met commerciële functies. Deze moderne en luxe loft heeft een berging en een vaste parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage.

 

INDELING:
4e verdieping
Verdiepingsportiek met meterkast
De meterkast bevat 4 groepen en 2 aardelekschakelaars

Entree met toegangsdeuren naar de berging, het toilet en de badkamer. Tevens is hier de opstelling van de videofooninstallatie.

Vloerafwerking: gietvloer met vloerverwarming

Wandafwerking: stucwerk

Plafondafwerking: stucwerk

LIVING:

Goed indeelbare lichte woonkamer die uitzicht biedt over de Mathildelaan. De living is voorzien van een toegangsdeur naar het balkon.

Vloerafwerking: gietvloer met vloerverwarming

Wandafwerking: stucwerk

Plafondafwerking: beton  

BALKON:

Gezellig balkon gelegen op het oosten en met uitzicht over het Lichtplein.

KEUKEN:

Open keuken met een inrichting bestaande uit:

 • Diverse boven- en onderkasten
 • Koelkast
 • Vaatwasser
 • Gaskookplaat
 • Afzuigkap
 • Aanrechtblad met geïntegreerde spoelbak

Vloerafwerking: gietvloer met vloerverwarming

Wandafwerking: deels tegels / deels stucwerk  

Plafondafwerking: stucwerk  

BADKAMER:

Geheel betegelde badkamer met een  inrichting bestaande uit:

 • Vaste wastafel
 • Douche

Vloerafwerking: tegels met vloerverwarming

Wandafwerking: tegels

Plafondafwerking: stucwerk                        

BERGING:

Praktische berging met aansluiting voor de wasmachine, opstelling van de WTW-Unit en met trap naar de verdieping               

Vloerafwerking: beton

Wandafwerking: stucwerk

Plafondafwerking: beton

SLAAPGEDEELTE:

Slaapgedeelte gelegen aan de voorzijde van de loft gelegen boven de keuken.

Vloerafwerking: hout  

Wandafwerking: stucwerk

Plafondafwerking: beton

ALGEMEEN:                    

BERGING:

Ruime berging gelegen in het souterrain van de Lichttoren.

PARKEERPLAATS:

Een vaste parkeerplaats in garage van het complex. Het betreft nummer 22.

SMART LIVING SYSTEEM:

De loft is uitgerust met een smart living systeem. Dit is een hoogwaardige installatie voor elektriciteit en andere huisvoorzieningen (o.a. data, telefoon, televisie/radio) die zich naar uw manier van wonen vormt. Met Smart Living bepaalt u de plaats van uw stopcontacten en aansluitingen voor telefoon, radio en tv, internet en huisautomatisering.

VERWARMING:

De verwarming van de lofts vindt plaats via een warmtepomp in combinatie met stadsverwarming. Via de warmtepomp wordt energie (warmte) onttrokken uit bronnen in de aardbodem. Deze energie wordt gebruikt voor de verwarming en koeling van de lofts. Indien de warmtepomp niet de totale warmtebehoefte kan dekken, zorgt de stadsverwarming voor het ontbrekende deel.

Iedere loft krijgt een aansluiting met een vloerverwarmingsverdeler. Hiervandaan wordt in de afwerkvloer een leidingsysteem gelegd, dat dient voor zowel het verwarmen als het koelen van de loft.

Alle centrum voorzieningen waaronder winkels, uitgaansgelegenheden, recreatievoorzieningen, uitvalswegen en onderwijsinstellingen liggen op loopafstand.

De servicekosten bedragen circa € 150,- per maand.

De kadastrale nummers van deze loft zijn:

gemeente Eindhoven sectie D nummer 3679 A72 en A401

In het koopcontract is opgenomen dat het is verboden het verkochte te gebruiken voor kamergewijze verhuur en/of het doen inrichten en/of gebruiken als pension of logiesinrichting. Voor elke dag dat in strijd met dit artikel wordt gehandeld, is de eigenaar aan Stichting Trudo een boete verschuldigd van € 500,--. Door de notaris wordt dit artikel in de akte van levering als kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het BW opgenomen. Voormeld beding zal overgaan op de rechtsopvolgers onder bijzondere titel van de koper, alsmede op al diegenen die op enigerlei wijze een recht van gebruik van het verkochte zullen verkrijgen.

 

 

ZELFBEWONINGSVERPLICHTING

Koper is verplicht het Verkochte uitsluitend te gebruiken om zelf te bewonen en het Verkochte niet aan derden te verhuren of op andere wijze in gebruik te geven.

Hier kan van worden afgeweken in geval schriftelijke toestemming van verkoper is verkregen. Koper verbindt zich jegens verkoper, die dit voor zich aanvaardt, de hiervoor vermelde verplichtingen, bij geheel of gedeeltelijke vervreemding van het verkochte, alsmede bij elke verlening van enig goederenrechtelijk of persoonlijk gebruiks- of genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker ten behoeve van verkoper op te leggen, die ten behoeve van deze aan te nemen en, in verband daarmede, om het hiervoor bepaalde in de akte tot levering, vestiging van beperkt gebruiks- of genotsrecht of verlening va neen persoonlijk gebruiks- of genotsrecht of verlening van een persoonlijk gebruiks- of genotsrecht woordelijk op te nemen. Op gelijke wijze als hierboven bepaald, verbindt koper zich jegens verkoper, die dit voor zich aanvaardt, tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of de hiervoor bedoelde beperkt gerechtigde dat ook deze zowel de hiervoor vermelde verplichtingen als de verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers.

Elke opvolgende vervreemder verplicht zich daarbij namens en ten behoeve van verkoper de hiervoor vermelde verplichtingen aan te neme, waarbij woordelijk moet worden opgenomen dat het kettingbeding wordt aangenomen ten behoeve van verkoper.

Bij niet of niet tijdige nakoming van het in de hiervoor vermelde verplichtingen alsmede het in dit hoofdstuk opgelegde verplichtingen is koper of diens verkrijger een direct opeisbare boete verschuldigd van vijftig euro (€50,--) per dag ten behoeve van verkoper, met bevoegdheid voor deze daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade van koper of diens verkrijger te vorderen.

 

 

Verder is het koper niet toegestaan het verkochte juridisch danwel feitelijk te splitsen en/of voor meerdere (hoofd)bewoning geschikt te maken. Voor elke dag dat in strijd met dit artikel wordt gehandeld, is de eigenaar aan verkoper een boete verschuldigd van vijfhonderd euro (EUR 500,00)

 

 

Tevens wordt in het koopcontract opgenomen dat koper zich verplicht tegenover verkoper de woning vanaf de datum van de eigendomsoverdracht niet te vervreemden gedurende een termijn van tenminste 2 jaar. Bij niet nakoming hiervan zal koper aan verkoper een boete verbeuren van 10% van de koopsom

 

 

De eigendomsoverdracht zal plaatsvinden getekend bij notariskantoor AKD Prinsen van Wijmen.

 

 

Indien tussen verkoper en koper een overeenkomst tot stand komt zal er een koopakte opgemaakt worden conform model NVM 2021 waarbij koper een bankgarantie dient te storten of een waarborgsom dient te stellen.

 

Marktwaarde € 395.000 k.k.

Direct te koop Marktconform Reageren

Kenmerken

 

 

 • Type woning Loft
 • Etage 4e
 • Energielabel B
 • Woonoppervlakte Ca. 62m²
 • Buitenruimte Balkon
 • Parkeermogelijkheden parkeerplaats
 • Service kosten 150

Ontdek de omgeving